Snurk- en slaapteam

Het snurk- en slaapteam bestaat uit de volgende disciplines: OSAS-verpleegkundige, OSAS-consulent (van de firma Vivisol), longartsen, KNO-artsen, neurologen en kaakchirurgen. Hieronder geven wij aan met wie u in contact kunt komen.

Longarts

De longarts onderzoekt of er mogelijk problemen zijn op longgebied en bekijkt of u dient over te gaan tot het gebruik van een CPAP-apparaat/
SPT (positietrainer) of MRA-beugel. 
Het kan ook voorkomen dat de longarts u alsnog naar de KNO-arts, de neuroloog of de kaakchirurg doorverwijst.

KNO-arts

De KNO-arts onderzoekt of er mogelijk problemen zijn op KNO-gebied en bekijkt of u in aamerking komt voor een op maat gemaakte beugel (MRA), een operatie, SPT (positietrainer) of CPAP-apparaat.
Het kan voorkomen dat de KNO-arts u alsnog naar de longarts, de neuroloog of de kaakchirurg doorverwijst. 

Neuroloog

Wanneer u een polysomnografie onderzoek heeft ondergaan, bespreekt de neuroloog de uitslag van dit onderzoek met u op de polikliniek en wordt verdere behandeling met u besproken. Het kan ook voorkomen dat de neuroloog u alsnog naar de KNO-arts of de longarts doorverwijst.

OSAS-verpleegkundige

De OSAS-verpleegkundige is ondersteunend aan de longarts. Zodra een therapie wordt voorgeschreven zal de OSAS-verpleegkundige de voorgeschreven therapie aanvragen bij de firma Vivisol.
De OSAS-verpleegkundige zal de therapie monitoren.

OSAS-consulent

De OSAS-consulent van de firma Vivisol werkt nauw samen met de OSAS-verpleegkundigen en de longartsen, en draait wekelijks spreekuur in het IJsselland Ziekenhuis. Daarnaast verzorgt de firma Vivisol ook installaties aan huis.

Afhankelijk van de uitslag van het polygrafie onderzoek zal uw behandelend specialist de therapie opstarten en/of doorverwijzen naar een collega specialist. Mogelijk is aanvullend onderzoek nodig of een andere behandelwijze.

Het is ook mogelijk dat andere specialisten bij uw behandeling worden betrokken, zoals de psycholoog, de diëtist of de seksuoloog. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met u.