Behandeling

Om de juiste behandeling vast te stellen, vindt er eerst een anamnesegesprek plaats. Dit houdt in dat u vragen krijgt over uw voorgeschiedenis, medicatiegebruik en het ontstaan van de wond.

Daarna volgt er een lichamelijk onderzoek. Soms met aanvullend onderzoek zoals een:

  • Enkel Arm Index: dit is het meten van de bloeddruk in de armen en benen.
  • Duplex onderzoek: hierbij wordt de stroomsnelheid en richting van het bloed van de (slag)aders armen en/of benen in beeld gebracht.
  • Teendruk meting: meten van de bloedtoevoer in de tenen.
  • Wondkweek: om te kijken of er een infectie aanwezig is die de wondgenezing beïnvloed.
  • Biopt
  • Röntgenonderzoek: met behulp van een röntgenfoto de kwaliteit van het bot beoordelen.

Samen met u kijken we welke behandeling het beste bij u past en binnen uw mogelijkheden. Omdat de wond voortdurend verandert, wordt de behandeling regelmatig bijgesteld. De behandeling start vaak in het ziekenhuis. Zo gauw als mogelijk, wordt de wondverzorging weer in uw eigen vertrouwde omgeving voortgezet , eventueel met behulp van de thuiszorg onder supervisie van het Wond Expertise Centrum op afstand. Het IJsselland Ziekenhuis heeft op het gebied van wondzorg samenwerkingsafspraken met meerdere thuiszorgorganisaties.