Informatie voor professionals

Om de patiënt een optimale wondbehandeling aan te kunnen bieden is een uniforme werkwijze en een goede samenwerking tussen zorgprofessionals uit de eerste en tweede lijn essentieel. Het Wond Expertise Centrum (WEC) heeft, samen met een team van wondverpleegkundigen van samenwerkende thuiszorgorganisaties, de werkwijze beschreven. Hierin zijn de behandelrichtlijnen en zorgpaden voor de diverse wondbehandelingen opgenomen. Dit boekje is te vinden op onze pagina voor professionals op het gebied van wondzorg.