Hartbewaking (CCU) en Eerste Hart Hulp (EHH)

De Hartbewaking (CCU) en de Eerste Hart Hulp (EHH) bevinden zich op de afdeling Cardiologie.

Eerste Hart Hulp

De afdeling Eerste Hart Hulp is bedoeld voor kortdurende observatie (1 tot 2 dagen) van:

 • patiënten verdacht van pijn op de borst ten gevolge van afwijkingen aan de kransslagaderen;
 • patiënten met acute ritmestoornissen van het hart waaronder onverklaarbare duizeligheid of bewusteloosheid (collaberen);
 • patiënten met onverklaarbare kortademigheid.

Hartbewaking (CCU)

Op de Hartbewaking - ook wel Coronary Care Unit (CCU) genoemd -  liggen patiënten die intensieve bewaking en/of -behandeling nodig hebben. Deze bewaking kan nodig zijn bij bijvoorbeeld ritmestoornissen, klachten van pijn op de borst, een hartinfarct of benauwdheidsklachten door hartfalen.

Intensieve zorg

Op de Hartbewaking (CCU) en de Eerste Hart Hulp (EHH) worden patiënten doorlopend bewaakt. De patiënt ligt aan de monitor, die een groot deel van de bewakingsgegevens in beeld brengt. De gegevens van de monitor kunnen aan het bed van de patiënt én op een centraal punt (de verpleegpost) worden afgelezen.

De bewaking bestaat uit het regelmatig controleren van:

 • Hartritme / hartslag
 • Bloeddruk
 • Ademhaling

Ook kunnen onderzoeken worden uitgevoerd, zoals:

 • Bloedonderzoek
 • ECG’s (hartfilmpjes)
 • Röntgenfoto van hart en longen

Wie komt u tegen op de Hartbewaking (CCU) en de Eerste Hart Hulp (EHH)?

Het team dat op de Hartbewaking en Eerste Hart Hulp werkt bestaat uit:

 • een cardioloog
 • een zaalarts (arts-assistent)
 • IC/CCU-verpleegkundigen
 • verpleegkundigen in opleiding voor de IC/CCU

Zowel de artsen als verpleegkundigen werken in wisseldiensten. Het streven is dat één verpleegkundige zoveel mogelijk dezelfde patiënt verpleegt.

De cardioloog en de zaalarts (arts-assistent) lopen dagelijks visite, ook in het weekend.
Op werkdagen komt de cardioloog twee keer per dag visite lopen. In het weekend komt er één keer per dag een dienstdoende cardioloog.

Hoewel er verschillende artsen bij de behandeling betrokken kunnen zijn, is er altijd één eindverantwoordelijke voor de behandeling. De naam van de behandelend arts kan bij de verpleging worden nagevraagd.

Bezoek en bezoektijden

Naast intensieve zorg heeft een patiënt ook rust nodig.

De bezoektijden op de CCU zijn als volgt:

 • werkdagen: 15.00-19.30 uur
 • weekend en feestdagen: 11.00-12.00 uur en 15.00-19.30 uur

Bekijk ook onze pagina bezoektijden voor eventuele (tijdelijke) wijzigingen.

Om te voorkomen dat bezoek te vermoeiend is, mogen er niet meer dan 3 personen tegelijk op bezoek komen. Om deze reden geldt dat alleen kinderen van 12 jaar en ouder zijn toegestaan.

In verband met infectiegevaar zijn bloemen en planten helaas niet toegestaan.

Contactpersoon

Bij opname van een patiënt op de CCU wordt u verzocht één contactpersoon aan te wijzen. Bij overplaatsing naar een andere afdeling en bij belangrijke veranderingen wordt de contactpersoon telefonisch op de hoogte gebracht. De contactpersoon kan dan de overige familie, vrienden etc. informeren.

De contactpersoon kan ook zélf informatie vragen bij de verpleging. Voor telefonische informatie kunt u het beste bellen na 10 uur ’s ochtends.  Het telefoonnummer van de CCU is (010) 258 5423.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de Hartbewaking: (010) 258 5423 (liefst na 10.00 uur).