Onderzoek en behandeling

De observatiemogelijkheden die de cardiologie tot haar beschikking heeft, bestaan uit beoordeling van patiënten op de moderne EHBO-afdeling en opname op de hartbewaking (CCU) of verpleegafdeling (C2) met uitgebreide telemetrische ritme observatie.

Voor hartobservaties beschikken wij over een afdeling Eerste HartHulp.

De cardiologen beschikken over een geavanceerde hartcatheterisatiekamer, waar ook de pacemakerimplantaties plaatsvinden. De behandeling kan - naast het voorschrijven van geneesmiddelen - bestaan uit het inbrengen van een pacemaker of ICD, dotteren en andere vormen van behandelingen met catheters. 

Cardiologische ingreep (dotteren)

Patienten die een dotterprocedure (PTCA) moeten ondergaan worden over het algemeen verwezen naar het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid.

Patiënten die een bypass (CABG) operatie moeten ondergaan, worden meestal verwezen naar het Amphia Ziekenhuis in Breda. Wij zorgen hierbij altijd voor korte wachttijden.

Hartrevalidatie

Aan het specialisme cardiologie is de externe CAPRI-hartrevalidatie verbonden. Hier kunt u na een hartinfarct of hartoperatie lichamelijke training krijgen en indien nodig extra persoonlijke mentale begeleiding. 
Kijk voor meer informatie op de website van CAPRI hartrevalidatie.

Capri hartrevalidatie verzorgt intake gesprekken op de polikliniek cardiologie in aansluiting op het post infarct spreekuur. Ga naar Post Infarct poli en hartrevalidatie.

Onderzoeksafdeling

De onderzoeksafdeling werkt mee aan internationaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hart en bloedvaten. Lees verder...