Onderzoek en behandeling

De observatiemogelijkheden die de cardiologie tot haar beschikking heeft, bestaan uit beoordeling van patiënten op de Spoed Eisende Hulp (SEH) en opname op de Hartbewaking (CCU), Eerste Hart Hulp (EHH) of verpleegafdeling met telemetrische ritme observatie.

Voor kortdurende observaties (1-2 dagen) beschikken wij over een afdeling Eerste Hart Hulp.

Op de polikliniek cardiologie kunt u terecht voor een bloeddrukmeting, ECG (hartfilmpje) of Holteronderzoek (registratie hartritme). Voor aanvullende onderzoeken zoals een ergometrie (inspanningstest), echo van het hart of hartkatheterisatie beschikken de cardiologen over een goed uitgeruste Hartfunctie afdeling.
Hier kunnen patiënten ook terecht voor een pacemakerimplantatie door de cardioloog en pacemakercontrole door de technicus.

In samenwerking met andere ziekenhuizen in de regio bereiden wij patiënten voor op dotterbehandelingen/stentplaatsing en bypass of klepoperaties.
Patiënten kunnen hiervoor worden doorverwezen naar het Maasstad Ziekenhuis of het academisch ziekenhuis Erasmus MC. Ook wordt verwezen naar het Amphia Ziekenhuis en Vlietland Ziekenhuis.
Wij streven hierbij altijd naar korte wachttijden.

Na de ingreep komt de patiënt weer terug naar het IJsselland Ziekenhuis voor de nazorg.

Hartrevalidatie

Aan het specialisme cardiologie is de externe CAPRI-hartrevalidatie verbonden. Hier kunt u na een hartinfarct of hartoperatie lichamelijke training krijgen en indien nodig extra persoonlijke mentale begeleiding. 
Kijk voor meer informatie op de website van CAPRI hartrevalidatie.

Capri hartrevalidatie verzorgt intake gesprekken op de polikliniek cardiologie in aansluiting op het post infarct spreekuur. Ga naar Post Infarct poli en hartrevalidatie.

Research

De afdeling Research werkt mee aan nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hart en bloedvaten. Lees verder...