Post-infarct polikliniek en hartrevalidatie

De Post Infarct Poli (PIP) is bedoeld om alle gebeurtenissen samen met een patient nog eens op een rij te zetten en vragen te beantwoorden. Dit poliklinisch spreekuur vindt plaats op de dinsdag (zowel ochtend als middag).

Na een hartinfarct

Een hartinfarct is enorm ingrijpend. In het ziekenhuis komt veel op je af en de ervaring leert dat na de ziekenhuisopname veel nieuwe vragen ontstaan.
Onze patiënten krijgen daarom bij ontslag uit het ziekenhuis meteen een combinatieafspraak mee:  een afspraak voor de ‘Post Infarct Polikliniek (PIP) ’ en aansluitend een eerste gesprek met Capri Hartrevalidatie.

Combinatie spreekuur Post Infarct polikliniek en Capri Hartrevalidatie

Op de Post Infarct Poli worden alle gebeurtenissen samen met de patiënt nog eens op een rij gezet. Er is daarbij veel ruimte voor vragen. Aansluitend verzorgt Capri Hartrevalidatie het intake gesprek voor de revalidatie, het verdere herstel. Capri kijkt naar de behoefte aan lichamelijke training en, indien nodig, extra persoonlijke mentale begeleiding.

De verpleegkundig specialist cardiologie van het IJsselland Ziekenhuis en de maatschappelijk werker van Capri Hartrevalidatie zien de patiënt na elkaar.
Ter plaatse kan direct overleg plaats vinden en wordt beoordeeld waar en wanneer een patiënt terecht kan. Zo kunnen patiënten sneller met hun revalidatie starten.
Het scheelt bovendien weer een aparte afspraak.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp:

Verpleegkundig specialisten cardiologie v.l.n.r.:
Corrie Klapwijk, Caroline Wulffraat, Michel Boom en Imke Djoniman