Post-infarct polikliniek en hartrevalidatie

De Post Infarct Poli is bedoeld om alle gebeurtenissen samen met een patiënt nog eens op een rij te zetten en vragen te beantwoorden.

Na een hartinfarct

Een hartinfarct is enorm ingrijpend. In het ziekenhuis komt veel op een patiënt af en de ervaring leert dat na de ziekenhuisopname veel nieuwe vragen ontstaan.
Onze patiënten krijgen daarom bij ontslag uit het ziekenhuis meteen een combinatieafspraak mee:  een afspraak voor de ‘Post Infarct Polikliniek’ en aansluitend een eerste gesprek met Capri Hartrevalidatie.

Combinatie spreekuur Post Infarct polikliniek en Capri Hartrevalidatie

Op de Post Infarct Poli worden alle gebeurtenissen samen met de patiënt nog eens op een rij gezet. Er is daarbij veel ruimte voor vragen.
Vaak wordt het bezoek aan de post infarct poli gecombineerd met een inspanningstest en/of echo van het hart, dit is al bij ontslag van de afdeling afgesproken.
Aansluitend verzorgt Capri Hartrevalidatie het intake gesprek voor de revalidatie, het verdere herstel. Capri kijkt naar de behoefte aan lichamelijke training en, indien nodig, extra persoonlijke mentale begeleiding.

De verpleegkundig specialist cardiologie van het IJsselland Ziekenhuis en de maatschappelijk werker van Capri Hartrevalidatie zien de patiënt na elkaar.
Ter plaatse kan direct overleg plaats vinden en wordt beoordeeld waar en wanneer een patiënt terecht kan. Zo kunnen patiënten sneller met hun revalidatie starten.
Het scheelt bovendien weer een aparte afspraak.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: