Informatie over uw verblijf in het ziekenhuis

Als u in het IJsselland Ziekenhuis wordt opgenomen, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent.

Waar vindt u informatie?

U vindt de nodige informatie in onze brochures:

  • 'Welkom in het IJsselland Ziekenhuis, meerdaagse opname'
  • 'Dagverpleging IJsselland Ziekenhuis'
    (klik op de plaatjes om door de brochures te bladeren)

Op uw kamer ligt de Afdelings Informatiemap. Deze map zit vol met praktische informatie over de gang van zaken op uw afdeling. Als u een tablet bij uw bed heeft, kunt u de Afdelings Informatiemap daar ook op lezen.

Via de Veiligheidskaart informeren wij u over wat u zelf kunt doen om mee te helpen aan een veilige behandeling.

In de Gedragsregels leest u wat wij van u verwachten en wat u van ons mag verwachten. De gedragsregels zijn bedoeld voor medewerkers, patiënten en bezoekers.

Zowel de Veiligheidskaart als de Gedragsregels kunt u vinden in de Afdelings Informatiemap.

Vele zorgverleners werken samen om u de best mogelijke zorg en behandeling te geven. Aan bed zult u verschillende zorgverleners zien. In het team om u heen werken onder andere medisch specialisten, verpleegkundigen, gespecialiseerd verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistents, arts-assistenten, co-assistenten, zorg-coördinatoren. Afhankelijk van de situatie kunnen anders professionele zorgverleners worden ingeschakeld.

Eén van onze medisch specialisten is de hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor uw medische zorg.
 

Patiëntenfolders over uw opname in de Folder WebApp

Alle informatie die vóór en tijdens uw opname van belang kan zijn, vindt u in de Folder App van het IJsselland Ziekenhuis.
   

Faciliteiten tijdens uw opname in het ziekenhuis

Informatie vindt u op de volgende pagina's: