Informatie over uw verblijf in het ziekenhuis

Als u in het IJsselland Ziekenhuis wordt opgenomen, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent.

Waar vindt u informatie?

U vindt de nodige informatie in onze brochures:

  • 'Welkom in het IJsselland Ziekenhuis, meerdaagse opname'
  • 'Dagverpleging YSL en PMC en meerdaagse opname PMC'
    (klik op de plaatjes om door de brochures te bladeren)

Op uw kamer ligt de Afdeling Informatiemap. Deze map zit vol met praktische informatie over de gang van zaken op uw afdeling.

Via de Veiligheidskaart bij uw bed informeren wij u over wat u zelf kunt doen om mee te helpen aan een veilige behandeling.

In de Gedragsregels leest u wat wij van u verwachten en wat u van ons mag verwachten. De gedragsregels zijn bedoeld voor medewerkers, patiënten en bezoekers.
  

 

Patiëntenfolders over uw opname in de Folder WebApp

Alle informatie die vóór en tijdens uw opname van belang kan zijn, vindt u in de Folder App van het IJsselland Ziekenhuis.
   

Faciliteiten tijdens uw opname in het ziekenhuis

Informatie vindt u op de volgende pagina's: