Informatie over uw verblijf in het ziekenhuis

Als u in het IJsselland Ziekenhuis wordt opgenomen, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent.

Waar vindt u informatie?

U vindt de nodige informatie in onze brochures:

  • 'Welkom in het IJsselland Ziekenhuis, meerdaagse opname'
  • 'Dagverpleging YSL en PMC'
    (klik op de plaatjes om door de brochures te bladeren)

Op uw kamer ligt de Afdeling Informatiemap. Deze map zit vol met praktische informatie over de gang van zaken op uw afdeling.

Via de Veiligheidskaart bij uw bed informeren wij u over wat u zelf kunt doen om mee te helpen aan een veilige behandeling.

In de Gedragsregels leest u wat wij van u verwachten en wat u van ons mag verwachten. De gedragsregels zijn bedoeld voor medewerkers, patiënten en bezoekers.
 

Uw opname tijdens de periode van het COVID-19 virus

Wanneer u in het IJsselland Ziekenhuis wordt opgenomen, ontvangt u normaal gesproken de Opname Brochure.
In verband met het corona virus is een deel van de informatie in deze brochure op dit moment niet van toepassing en zijn diverse voorzieningen niet beschikbaar. Dit geldt met name wanneer u bent opgenomen als gevolg van het Corona virus.

Vele zorgverleners werken samen om u de best mogelijke zorg en behandeling te geven. Aan bed zult u vele verschillende zorgverleners zien. In het team om u heen werken onder andere medisch specialisten, verpleegkundigen, gespecialiseerd verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistents, arts-assistenten, co-assistenten, zorg-coördinatoren. Afhankelijk van de situatie kunnen anders professionele zorgverleners worden ingeschakeld.

Wij doen er alles aan om de zorg op een normale manier te laten verlopen; in deze tijd van het corona virus kan dit echter afwijken van de gebruikelijke gang van zaken.

In deze periode van het corona virus werken zorgverleners ook op andere afdelingen dan waar zij gebruikelijk werken. U zult misschien vaker een ander gezicht zien. Wanneer een zorgverlener op een andere afdeling wordt ingezet wordt zo nodig een bijscholing gevolgd en/of onder supervisie van een andere zorgprofessional gewerkt.

Eén van onze medisch specialisten is de hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor uw medische zorg.

Vragen en antwoorden corona
 

Patiëntenfolders over uw opname in de Folder WebApp

Alle informatie die vóór en tijdens uw opname van belang kan zijn, vindt u in de Folder App van het IJsselland Ziekenhuis.
   

Faciliteiten tijdens uw opname in het ziekenhuis

Informatie vindt u op de volgende pagina's: