De Cliëntenraad van het IJsselland Ziekenhuis

Voor Kwaliteit, Veiligheid en Patiëntvriendelijkheid.

Wat is een Cliëntenraad?

De Cliëntenraad behartigt vanuit een onafhankelijke, kritische en zeer betrokken positie de belangen van cliënten (patiënten en bezoekers) en heeft inspraak op het beleid van het ziekenhuis.
De Cliëntenraad brengt de ervaringen en belangen van de cliënten over aan de Raad van Bestuur van het IJsselland Ziekenhuis. Zo kunnen individuele meningen van patiënten gebundeld worden en op die manier een grotere invloed uitoefenen op de besluitvorming binnen het ziekenhuis.
Het ziekenhuis is wettelijk verplicht een Cliëntenraad in te stellen. Belangrijke rechten van de Cliëntenraad zijn het adviesrecht, het recht op informatie en het recht op overleg.

Actueel: interview Peter Pauli en Mariëtte Swinkels, leden Cliëntenraad

  • Peter Pauli (8 jaar lid) en Mariëtte Winkels (6,5 jaar lid) vertellen waarom zij ervoor hebben gekozen zich aan te sluiten bij de Cliëntenraad, en wat zij willen bereiken. U leest het dubbelinterview in IJsselland magazine 1, 2022.
  • Ineke van Rotterdam werd 2 jaar geleden lid van de Cliëntenraad en is voorzitter van de Ouderen Advies Commissie (OAC). De OAC zet zich in voor het wel en wee van de oudere patiënten in ons ziekenhuis. In IJsselland magazine 4, 2021 een interview met Ineke van Rotterdam en 3 leden van de OAC.
  • Marja de Koning werd ruim 6 jaar geleden lid van de Cliëntenraad. In dit interview (IJsselland magazine 2, mei 2021) leest u hoe zij haar ervaring en interesse in het menselijke handelen graag inzet ter verbetering van aspecten op het gebied van patiëntbejegening en patiëntenparticipatie.
  • 4 jaar geleden versterkte Thomas Linsmayer de Cliëntenraad. In het interview (IJsselland magazine 1, mrt. 2021) leest u hoe hij zijn (technische) kennis inzet voor het ziekenhuis.
  • Ruim 3 jaar geleden trad Jos Wiegman aan als voorzitter van de Cliëntenraad. In dit interview (IJsselland magazine 4, nov. 2020) deelt hij zijn ervaringen van de afgelopen periode.

Wat doet een Cliëntenraad?

De Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten

Wij bekijken de zorg door de ogen van de patiënt - van u dus. Wanneer er door de leiding van het ziekenhuis plannen worden opgesteld, gaan wij na wat dat voor u kan betekenen. Als een voorstel nadelig voor patiënten kan uitpakken, zullen wij dit melden en aangeven hoe het anders zou kunnen. Daardoor kan zorg worden afgestemd op de wensen van cliënten. Dat komt de kwaliteit van zorg ten goede.

De Cliëntenraad adviseert

Een Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de patiëntenzorg betreffen. Onderwerpen waar wij ons onder andere mee bezig houden zijn:

  • patiëntvriendelijkheid
  • kwaliteit en veiligheid
  • de voedingsorganisatie
  • het opname- en ontslagbeleid
  • renovaties en nieuwbouwplannen

Tot slot

De Cliëntenraad behartigt de algemene belangen van de cliënten. Voor individuele klachten over de zorg- en dienstverlening kunt u terecht bij de afdeling Patiëntenvoorlichting van het ziekenhuis.

Uw inbreng in de Cliëntenraad

Onze belangrijkste informatiebron vormen de patiënten en bezoekers van het IJsselland Ziekenhuis, u dus!
Daarnaast maken wij bij onze meningsvorming gebruik van uitkomsten van enquêtes en tevredenheidsonderzoeken en informatie over klachten.
Graag horen wij uw ervaringen in het ziekenhuis, zowel goede als minder goede. Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw algemene opmerkingen en adviezen over (poliklinische) behandelingen, bezoek aan of verblijf in het ziekenhuis. Ons doel is de kwaliteit van de zorg te verbeteren of te behouden. Daarbij hebben wij uw inbreng nodig. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen!

Ouderenadviescommissie

De Cliëntenraad heeft een speciale adviesgroep ingesteld om een klankbord te hebben en de Cliëntenraad te adviseren over het ouderenbeleid van het ziekenhuis: de Ouderenadviescommissie.
Lees meer over de Ouderenadviescommissie.

 

Contact

Heeft u ideeën, wensen of suggesties? Of wilt u ons komen versterken?
Laat het ons dan weten!

U kunt zich schriftelijk wenden tot:
Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis
t.a.v.  mw. S. van den Adel, ambtelijk secretaris
Postbus 690
2900 AR  Capelle aan den IJssel

E-mailen kan ook: clientenraad@ysl.nl.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: