Telefoonnummers en bereikbaarheid

Onze medische afdelingen en specialisten hebben speciale telefoonnummers voor spoed- of intercollegiaal overleg.  

Overzicht telefoonnummers in pdf

Intercollegiale nummers zijn uitsluitend bedoeld voor verwijzers van het IJsselland Ziekenhuis en daarom plaatsen wij dit overzicht niet op deze website. Wanneer u graag een exemplaar van de lijst wilt ontvangen, kunt u een e-mailberichtje zenden aan arts@ysl.nl onder vermelding van uw naam en praktijk, en 'telefoonlijst'.
U ontvangt dan een pdf van de meest recente versie.

Tweemaal per jaar ontvangen alle huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde op de verzendlijst een link naar een nieuwe actuele lijst.

Overzicht en foto's medisch specialisten

Op de pagina medisch specialisten vindt u een overzicht en portretfoto's van de medisch specialisten per vakgroep.