Algemeen Klinisch Laboratorium

Het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL) bestaat uit het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) en het Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML).

Wie werken op het laboratorium?

Vierentwintig uur per dag zorgen medewerkers van het laboratorium voor hoogwaardige diagnostiek. Bij het AKL zijn medewerkers betrokken zoals artsen-microbioloog, klinisch chemici, ziekenhuis apothekers, analisten klinische chemie, analisten medische microbiologie, medewerkers bloedafname en ondersteunende medewerkers.

Speerpunten van het laboratorium

Het AKL heeft een aantal belangrijke aandachtsgebieden:

  • het analyseren van hormonen (endocrinologie)
  • het AKL is een van de vijf laboratoria in Nederland voor het screenen op ziekten bij pasgeboren baby’s, via het zogenoemde hielprikje.

Waarmee kan het laboratorium u helpen?

U bent met bepaalde lichamelijke klachten bij uw specialist of huisarts geweest waarvoor laboratoriumonderzoek gewenst is. U en uw arts willen weten waardoor deze klachten worden veroorzaakt.
Het kan ook zijn dat u al ergens voor wordt behandeld. Dan is het nodig om te weten of de behandeling resultaat heeft en hoe het eventueel verder moet met de behandeling.
Of misschien gaat het om een beoordeling van het risico om een bepaalde ziekte te krijgen en is het raadzaam om preventieve maatregelen te nemen.

Deze vragen helpt het AKL beantwoorden, want het onderzoek dient voor:

  • het vaststellen of uitsluiten van ziekten (diagnose);
  • het volgen van het verloop van de ziekte; 
  • het vaststellen van het succes van een behandeling (therapie);
  • het voorkomen van ziekten.

Accreditatie

Het Algemeen Klinisch Laboratorium is een ISO 15189 gecertificeerd laboratorium.
ISO 15189 is een internationale accreditatie voor medische laboratoria.

Het betekent dat de laboratoriumdiagnostiek van goede kwaliteit is, professioneel wordt uitgevoerd en aantoonbaar gericht is op verbetering.Bovendien leidt ISO certificering tot meer klant- en procesgerichte zorg zodat we onze patiënten betrouwbare en kwalitatief hoogstaande diagnostiek kunnen bieden.
Het kwaliteitssysteem wordt regelmatig getoetst waardoor patiënt en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit.

Bent u verwijzer of professional? Ga dan naar de website voor professionals.