Spataderen (varices)

In samenwerking met de afdeling vaatchirurgie verzorgt de afdeling dermatologie de zorg voor patiënten met spataderen (varices).

Duplex onderzoek

Wanneer u zich met (vermoedelijke) spataderen aanmeldt, dan krijgt u meteen een afspraak voor een duplexonderzoek (echo) van de benen. Met dit onderzoek maken we de uitgebreidheid van spataderen zichtbaar.
Naar aanleiding van het onderzoek wordt u naar de dermatoloog of naar de vaatchirurg verwezen.
Deze bespreekt de uitslag met u in een aparte afspraak en indien mogelijk vindt de behandeling meteen plaats.

(Echo-geleide) Sclerocompressietherapie

De meest gebruikte manier om spataderen te behandelen is sclerocompressietherapie.
De arts prikt de spatader aan en spuit deze in met een vloeistof, waarna de spatader verdwijnt.
Grotere of dieper gelegen spataderen kunnen met behulp van een echo apparaat zichtbaar worden gemaakt en met een schuim worden weggespoten, ook wel foamen genoemd.

Ambulante flebectomie volgens Müller

Onder plaatselijke verdoving wordt een grote, oppervlakkige, kronkelende spatader via kleine sneetjes in de huid weggehaald.

Let op: Per 1 mei 2012 hebben de zorgverzekeraars de vergoedingen voor behandelingen van spataderen aangepast. De behandeling van cosmetisch storende spataderen, (C2-varices) dat wil zeggen zichtbare spataderen die geen klachten geven, wordt niet meer vergoed.

Cosmetisch storende spataderen

Indien u graag cosmetisch storende spataderen wilt laten behandelen, geven wij u een formulier dat u ingevuld kunt opsturen naar het ziekenhuis. Vervolgens ontvangt u een nota die u vooraf dient te betalen. Nadat het verschuldigde bedrag is ontvangen, maakt de secretaresse voor u een afspraak.
Tijdens uw eerste bezoek aan de dermatoloog wordt deze procedure goed met u doorgenomen. Omdat er een wettelijke bedenktijd van 48 uur is vereist, kunt u niet meteen worden behandeld.

Soms wordt behandeling van cosmetisch storende spataderen nog wel vergoed vanuit een aanvullende verzekering. U dient bij uw verzekeraar na te gaan of dit ook voor u geldt.
Vraagt u dan naar vergoeding van behandeling van C2 varices.
U betaalt in dit geval eerst de nota via een machtiging (zie boven), waarna u de nota bij uw verzekeraar kunt indienen. Voor de meeste aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Het echo-onderzoek en uw eerste afspraak bij de dermatoloog worden altijd vergoed.
Let op: het kan zijn dat u hiervoor nog wel uw eigen risico moet betalen.