Afdeling geestelijke verzorging

Een mens is meer dan zijn of haar lichaam. Dat merkt u goed wanneer u zich moet laten onderzoeken of behandelen. Het is vaak ingrijpend om geconfronteerd te worden met de kwetsbaarheid van het bestaan.

Het kan goed doen daarbij stil te staan. Soms gaat het vanzelf. Dan overdenkt u gaandeweg wat er allemaal met u gebeurt. Meestal is het makkelijker in gesprek met anderen. Met mensen om u heen, familie of vrienden, zaalgenoten of met de verpleegkundige of arts.

Soms kan het prettig zijn een betrokken buitenstaander te spreken. Iemand die u kan helpen wanneer u woorden tekort komt. Iemand die de rust, de tijd en het vermogen heeft om naar uw verhaal te luisteren. Iemand die met u meedenkt en hierdoor soms wat meer orde in uw gedachten en gevoelens kan scheppen. Iemand die vrijblijvend met u spreekt en met wie de gesprekken in vertrouwen gevoerd kunnen worden. Deze persoon is de geestelijk verzorger.

Ook de kwetsbaarheid van het menselijk bestaan maakt onderdeel uit van de zorg van ons ziekenhuis. Daarom zijn er in het IJsselland twee geestelijk verzorgers  in dienst.

Praten helpt!

Het gaat bij geestelijke verzorging om iets anders dan het oplossen van problemen. Het gaat om het bezinnen op wat u overkomt. Wat u wel en wat u niet wilt zeggen, dat is aan u. Geestelijk verzorgers vertellen u niet wat u moet denken of geloven. Ze sluiten aan bij uw eigen kijk op het leven. Ze zijn benieuwd naar hoe ú in het leven staat. Juist ook als u met ziekte wordt geconfronteerd.

Misschien bent u niet zelf opgenomen in het ziekenhuis, maar komt u hier voor iemand die dicht bij u staat. Ook dàn kunt u natuurlijk behoefte hebben om met iemand te praten. De geestelijke verzorging is er ook voor u.

Contact

U kunt de geestelijk verzorgers bereiken:

  • via tel. (010) 258 5250
    maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur (op woensdag is er geen geestelijke verzorging aanwezig)
  • of per e-mail: geestelijkeverzorging@ysl.nl.