Ons team

In het ziekenhuis zijn twee geestelijk verzorgers werkzaam. Allebei zijn zij deskundig geschoolde professionals en aangesloten bij de landelijke beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers.

Daarnaast hebben ze een inhoudelijke binding met een levensbeschouwelijk genootschap. Ze zijn specialist op het gebied van levensvragen en het zoeken naar zin en betekenis.

Onze geestelijk verzorgers zijn voor iedereen beschikbaar ongeacht levensovertuiging of religieuze achtergrond. Ze zijn er in de eerste plaats voor u als mens met uw eigen levensverhaal en persoonlijke omstandigheden.

U kunt met hen één of meer gesprekken voeren. Uiteraard zijn de gesprekken vertrouwelijk. U kunt zelf contact met de geestelijk verzorgers opnemen of via de medewerkers van het ziekenhuis om hen vragen. De geestelijke verzorging is er voor patiënten, maar ook voor familieleden die behoefte hebben aan ondersteuning.

Martijn Rozing, geestelijk verzorger (humanistisch)

“Sinds januari 2013 werk ik met zeer veel plezier in het IJsselland Ziekenhuis. Ik studeerde aan de Universiteit voor Humanistiek en hield mij daarin onder andere bezig met levenskunst en christelijke spiritualiteit. Voor mij is de grondhouding van openheid en aandacht voor het unieke verhaal van elk mens de basis van mijn werk. Vanuit het luisteren en aanwezig zijn, sluit ik aan bij wat mensen bezighoudt op het moment dat ze in het ziekenhuis terecht komen. Daarbij ga ik de tragische kanten van het leven, die mensen juist dan vaak tegenkomen, niet uit de weg. Aandacht daarvoor kan ruimte scheppen voor nieuwe krachten. Ik ben daardoor ook regelmatig geraakt door de moed die mensen weten te vinden in moeilijke omstandigheden.”

Mail:mrozing@ysl.nl
Aanwezig op: maandag en dinsdag, donderdag (tot 14.30 uur) en vrijdag op de oneven weken (tot 13.00 uur)

Kim van Rijthoven, geestelijk verzorger (humanistisch)

"Sinds 1 januari 2015 werk ik - met een onderbreking van 2016 - als geestelijk verzorger in het IJsselland Ziekenhuis. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht in de richtingen Geestelijke Begeleiding en Educatie. Humanistiek is een multidisciplinaire studie, geïnspireerd door het humanisme; een levensbeschouwing die de mens centraal zet. Zo'n opleiding geeft je veel theoretische kennis, maar het gaat natuurlijk om de concrete levensverhalen van mensen, hun overtuigingen, hun kracht- en inspiratiebronnen. Het humanisme vormt een belangrijke basis voor mijn persoonlijke levensbeschouwing, maar niet de enige. Ik heb ervaren dat er op alle levensvragen meerdere antwoorden mogelijk zijn en dat die antwoorden kunnen veranderen. Het is verrijkend je in de ander en zijn visie en levensvragen te verdiepen, ongeacht levensbeschouwing of geloof: op het moment dat mensen met elkaar in gesprek raken, wordt er iets in beweging gezet en kunnen deuren naar inzicht geopend worden."

Mail:kvrijthoven@ysl.nl
Aanwezig op: dinsdag en vrijdag
  

Andere geloofs- of levensovertuiging

Onze geestelijk verzorgers kunnen u ook in contact brengen met een vertegenwoordiger van een andere geloofs- of levensovertuiging, bijvoorbeeld een Imam. Ook kunnen ze u in contact brengen met een priester voor de laatste sacramenten.