Ons team

In het ziekenhuis zijn drie geestelijk verzorgers werkzaam. Alledrie zijn zij deskundig geschoolde professionals en aangesloten bij de landelijke beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers.

Daarnaast hebben ze een inhoudelijke binding met een levensbeschouwelijk genootschap. Ze zijn specialist op het gebied van levensvragen en het zoeken naar zin en betekenis.

Onze geestelijk verzorgers zijn voor iedereen beschikbaar ongeacht levensovertuiging of religieuze achtergrond. Ze zijn er in de eerste plaats voor u als mens met uw eigen levensverhaal en persoonlijke omstandigheden.

U kunt met hen één of meer gesprekken voeren. Uiteraard zijn de gesprekken vertrouwelijk. U kunt zelf contact met de geestelijk verzorgers opnemen of via de medewerkers van het ziekenhuis om hen vragen. De geestelijke verzorging is er voor patiënten, maar ook voor familieleden die behoefte hebben aan ondersteuning.

Martijn Rozing, geestelijk verzorger (humanistisch)

“Sinds januari 2013 werk ik met zeer veel plezier in het IJsselland Ziekenhuis. Ik studeerde aan de Universiteit voor Humanistiek en hield mij daarin onder andere bezig met levenskunst en christelijke spiritualiteit. Voor mij is de grondhouding van openheid en aandacht voor het unieke verhaal van elk mens de basis van mijn werk. Vanuit het luisteren en aanwezig zijn, sluit ik aan bij wat mensen bezighoudt op het moment dat ze in het ziekenhuis terecht komen. Daarbij ga ik de tragische kanten van het leven, die mensen juist dan vaak tegenkomen, niet uit de weg. Aandacht daarvoor kan ruimte scheppen voor nieuwe krachten. Ik ben daardoor ook regelmatig geraakt door de moed die mensen weten te vinden in moeilijke omstandigheden.”

Mail:  mrozing@ysl.nl
Aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag

Remy Jacobs, geestelijk verzorger (katholiek)

“Sinds december 2021 mag ik als geestelijk verzorger werken in het IJsselland Ziekenhuis. Ik studeerde gedurende 8 jaar filosofie en theologie aan het Theologisch Instituut Rolduc en voltooide de Klinische Pastorale Vorming aan Tilburg University.

Het lijden van mensen en de manier waarop mensen daarmee omgaan en soms worstelen heeft altijd mijn interesse gehad. Openstaan voor mensen, actief betrokken luisteren en nabij zijn - zeker in spannende tijden -  dat zijn voor mij belangrijke elementen bij het goede gesprek rondom lijden en zingeving. Daarnaast  probeer ik samen met mensen die daar behoefte aan hebben, rituelen te doen, die hen helpen om vorm te geven aan wat moeilijk en soms niet uit te spreken is.”

Mail:  rjacobs@ysl.nl
Aanwezig op: dinsdag, woensdag en vrijdag

Andere geloofs- of levensovertuiging

Onze geestelijk verzorgers kunnen u ook in contact brengen met een vertegenwoordiger van een andere geloofs- of levensovertuiging, bijvoorbeeld een Imam. Ook kunnen ze u in contact brengen met een priester voor de laatste sacramenten.