Longrevalidatie

In 2015 is het IJsselland Ziekenhuis gestart met een longrevalidatie-programma.

Patiënten met astma en/of COPD kunnen, na verwijzing door een longarts van het IJsselland Ziekenhuis, een intensief trainingsprogramma volgen om hun lichamelijke conditie te verbeteren en een gezonde(re) leefstijl te ontwikkelen. De longartsen en fysiotherapeuten werken tijdens dit trainingsprogramma nauw met elkaar samen.

Mensen met Astma, COPD en Post-Covid  gaan vaak minder bewegen als gevolg van benauwdheid. Hierdoor gaat de conditie achteruit. Patiënten met Post-Covid klachten ervaren veel  vermoeidheidsklachten, om die reden kunnen zij niet meer functioneren op hun oude dagelijkse niveau. Daarnaast kunnen zij ook kortademigheidsklachten ervaren.

Niet alleen de patiënt zelf, maar ook zijn omgeving kan hier gevolgen van ondervinden. Zo kan het gezinsleven sterk worden beïnvloed door de ziekte van een partner of ouder. Maar ook bijvoorbeeld bij werk of hobby treden als gevolg van benauwdheid veranderingen op. Longrevalidatie speelt op deze ongunstige veranderingen in.

Wat bereikt u met longrevalidatie?

Door middel van longrevalidatie:

  • verbetert uw lichamelijke conditie;
  • leert u beter omgaan met uw klachten en medicijnen;
  • begrijpt u beter wat uw ziekte inhoudt;
  • bent u minder kortademing bij inspanning;
  • leert u waar uw grenzen liggen;
  • leert u omgaan met ademhalingsproblemen.

Wie komt in aanmerking voor longrevalidatie?

  • U komt in aanmerking voor longrevalidatie als u 18 jaar of ouder bent en Astma, COPD en Post-Covid heeft. 
  • U kunt alleen deelnemen na verwijzing door een longarts van het IJsselland Ziekenhuis.
  • U moet zijn minimaal drie maanden gestopt zijn met roken. De longverpleegkundige kan u hier ondersteuning bij bieden. Voor meer informatie verwijzen we u naar de Stoppen met roken polikliniek in ons ziekenhuis.

Wat houdt het longrevalidatieprogramma in?

Het programma bestaat uit vier onderdelen:

1. Vooronderzoek

Dit is nodig om een goed beeld van u te krijgen vóórdat de revalidatie start. Het vooronderzoek bestaat uit een gesprek met de longarts, een fietstest, intake bij de fysiotherapeut en gesprek met de longverpleegkundige.

2. Trainingen

De fysiotherapeut stelt voor u, in overleg met de longarts, een persoonlijk trainingsschema op. Er vinden regelmatig patiëntbesprekingen plaats, waarin uw voortgang wordt besproken. Er wordt gedurende 12 weken, 3 keer 1 uur per week getraind. 

3. Educatief programma

De fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist verzorgen groepsbijeenkomsten waarin ze voorlichting geven over een aantal aspecten van uw longziekte.

4. Afsluitende gesprekken

Aan het eind van de longrevalidatie heeft u een eindgesprek met de fysiotherapeut, waarin testen worden herhaald die bij het vooronderzoek zijn afgenomen. De fysiotherapeut stuurt een eindrapportage naar de longarts, waarin ook het met u afgesproken nazorgtraject staat. Een aantal maanden na dit gesprek vindt een afrondend gesprek plaats met uw longarts.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: