Stoppen met roken polikliniek

De rookstoppoli is een onderdeel van de polikliniek longziekten. De rookstoppoli heeft een begeleidingstraject om u een extra steun in de rug te geven bij het stoppen met roken.

U kunt terecht op de hoofdlocatie in Capelle a/d IJssel.

Op de rookstoppoli werken twee gespecialiseerd longverpleegkundigen. Daarnaast is er een rookstopteam waaraan diverse disciplines deelnemen.

Vergoeding

Voor wat betreft de vergoeding van deze behandeling adviseren wij u om van tevoren contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Wij maken u erop attent dat uw zorgverzekeraar in ieder geval eerst het eigen risicobedrag verrekent, voordat u aanspraak kunt maken op een eventuele vergoeding.

Eerste afspraak

Voor een eerste afspraak zult u door een arts doorverwezen moeten worden. Het is niet mogelijk om hiervoor zelf de polikliniek te bellen.

Een eerste afspraak kunt u krijgen op verwijzing van een huisarts. Het kan ook zijn dat een andere specialist uit het ziekenhuis deze doorverwijzing doet. Deze doorverwijzing kan plaatsvinden vanuit de polikliniek, maar ook tijdens of na een opname in het ziekenhuis. 

In de meeste gevallen zal de longarts u eerst zien en u vervolgens naar de gespecialiseerd longverpleegkundige doorverwijzen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat u eerst bij de gespecialiseerd longverpleegkundige komt en daarna de longarts bezoekt.

Vervolgafspraken

Na de eerste afspraak maakt de gespecialiseerd longverpleegkundige, in overleg met u, de vervolgafspraken.

Bereikbaarheid

Op alle werkdagen, behalve donderdag, is er een gespecialiseerd longverpleegkundige aanwezig.

U kunt deze verpleegkundige via de polikliniek Longziekten, tel. (010) 258 5995.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: