Longverpleegkundigen

De longverpleegkundigen zijn werkzaam op de polikliniek Longziekten. Zij zijn gespecialiseerd in de zorg en begeleiding van mensen met astma en COPD, zowel klinisch als poliklinisch. 

De longarts kan u doorverwijzen naar het spreekuur van de longverpleegkundigen. Zij zijn aanspreekpunt voor vragen over longziekten en het gebruik van longmedicatie.
De longverpleegkundigen werken nauw samen met de  longartsen.

De longverpleegkundigen zorgen ook voor de begeleiding van mensen die graag willen stoppen met roken.

Mavis Hassankhan en Claudia van Meurs zijn in het IJsselland Ziekenhuis werkzaam als longverpleegkundigen.

Wat kan de longverpleegkundige voor u doen?

Zij kan u:

  • begeleiden bij medicijngebruik en inhalatietechnieken;
  • tips geven hoe u in het dagelijks leven het beste kunt omgaan met uw ziekte;
  • helpen bij het verkrijgen van kennis, inzicht en acceptatie met betrekking tot uw ziekte;
  • voorlichting geven over de mogelijke risicofactoren die de klachten kunnen verergeren;
  • adviseren over en begeleiden in het stoppen met roken;
  • periodiek controleren.

Aanwezigheid en spreekuren van de longverpleegkundigen

Claudia van Meurs is aanwezig op maandag en dinsdag en is bereikbaar via de polikliniek Longziekten op telefoonnummer 
(010) 258 5995.

Mavis Hassankhan is aanwezig van dinsdag t/m vrijdag en is bereikbaar via de polikliniek Longziekten op telefoonnummer
(010) 258 5995.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: