Okselklierdissectie

Een okselklierdissectie (okselklierverwijdering) is een operatie waarbij de lymfeklieren met het omliggende vetweefsel uit de oksel worden verwijderd. Een okselklierdissectie is van belang om vast te stellen of de lymfeklieren uitzaaiingen bevatten óf om al aangetoonde uitzaaiingen te verwijderen.

Er wordt een okselklierdissectie geadviseerd als:

  • De schildwachtklierbiopsie technisch niet gelukt is.
  • De eerder verwijderde schildwachtklier uitzaaiingen bevat.
  • Uit een punctie blijkt dat een lymfklier in de oksel uitzaaiingen bevat.

De operatie

De operatievindt plaats onder algehele narcose.Er wordt ongeveer 5 cm onder de okselplooi een horizontale incisie van ±8 cm gemaakt. De chirurg verwijdert het grootste gedeelte van de okselklieren met het omliggend vetweefsel. Dit weefsel wordt opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek. Na de operatie kan zich bloed en wondvocht ophopen. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, wordt er tijdens de operatie een drain ingebracht. Dit is een slangetje met een vacuüm opvang-systeem welke maximaal 3 dagen blijft zitten. De okseldrain is veilig en hygiënisch en is, na instructie, eenvoudig te verzorgen. Het is dan ook niet nodig om alleen voor de verzorging van de drain in het ziekenhuis te blijven. De dag van ontslag wordt in overleg met de patiënt bepaald. Na het verwijderen van de drain kan een zwelling ontstaan rond het litteken door ophoping van wondvocht. Dit is niet verontrustend, maar het kan vervelend zijn. Dit vocht kan zo nodig aangeprikt en weggezogen worden (seroom-punctie). Deze punctie is praktisch pijnloos.

Na de operatie

Na een okselklierdissectie kan lymfoedeem ontstaan. Dit is een ophoping van lymfevocht in het omliggende weefsel. Ook kan de huid rondom de wond en de huid van de bovenarm gevoelloos worden, omdat er tijdens de operatie kleine gevoelszenuwen beschadigd zijn. De huid aan de achterkant van de bovenarm kan hierdoor een doof gevoel geven of juist overgevoelig worden. Dit kan ervaren worden als een prikkelend of schrijnend gevoel. Als laatste kan de schouder kan stijf worden na de operatie. Om dit te voorkomen is het van belang om na de operatie de arm gewoon te bewegen en een paar dagen na de operatie voorzichtig te beginnen met oefeningen. De fysiotherapeut geeft tijdens de opname uitleg over lymfoedeem en de oefeningen.