Radiotherapie

Radiotherapie is de behandeling van kanker door middel van straling. Er zijn verschillende soorten straling. Voor radiotherapie wordt meestal gebruik gemaakt van röntgenstraling, maar deze straling is veel sterker dan de straling die bij het maken van röntgenfoto's wordt gebruikt.  

Andere soorten stralingen die worden toegepast zijn elektronenbestraling of straling vanuit een radioactieve bron. Al deze soorten straling zijn onzichtbaar, niet te ruiken en niet te voelen.

Hoe vindt de bestraling plaats?

Bestraling kan uitwendig of inwendig plaatsvinden. Uitwendige bestraling wordt het meest toegepast, maar soms wordt een combinatie gebruikt. Welke vorm van radiotherapie wordt gegeven, is onder andere afhankelijk van de plaats van de tumor. 

Wanneer u een behandeling met radiotherapie moet ondergaan, maakt het
 IJsselland Ziekenhuis een afspraak met de afdeling Radiotherapie  van het Erasmus Medisch Centrum