Oncologieteam

Het oncologieteam betaat uit een medisch team en een verpleegkundig team.

Medisch team

In het IJsselland Ziekenhuis werken vijf artsen die zijn gespecialiseerd in oncologische en hematologische aandoeningen. Dit zijn dr. D.F.S. Kehrer, drs. L.G.M. Kerkhofs, dr. R.F.J. Schop, drs. B. Santbergen en drs. M.B. Vastbinder.

Verpleegkundig team

Het verpleegkundig team van de oncologieafdeling bestaat uit (oncologie)verpleegkundigen. Dit betekent dat het personeel een speciale opleiding heeft gevolgd om patiënten met een oncologische aandoening te kunnen verplegen. De oncologieverpleegkundigen zijn 24 uur per dag bereikbaar en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg op de afdeling. Het team wordt hierin aangestuurd door een teamleider en een afdelingshoofd.

    

Verpleegkundig specialisten en researchverpleegkundige

Aan de oncologieafdeling zijn ook verpleegkundig specialisten en een researchverpleegkundige verbonden. De verpleegkundig specialisten bieden het team inhoudelijke ondersteuning. 

Om betere behandelopties voor oncologiepatiënten te ontwikkelen, werkt het ziekenhuis mee aan wetenschappelijk onderzoek. De researchverpleeg-kundige geeft ondersteuning bij de uitleg van de diverse studies. Ook helpt zij bij de uitvoering van deze behandelingen die passen in de onderzoeksprofielen.