Oncologieteam

Het oncologieteam bestaat uit een medisch team en een verpleegkundig team.

Medisch team

In het IJsselland Ziekenhuis werken vijf artsen die zijn gespecialiseerd in oncologische en hematologische aandoeningen. Dit zijn drs.. A.A. van Gemeren, drs. L. Poppe, dr. R.F.J. Schop, drs. B. Santbergen en drs. M.B. Vastbinder.

Uw behandelend arts werkt nauw samen met de arts-assistenten om u de beste zorg te bieden in uw situatie. Twee keer per week (maandag en donderdag) wordt er een grote visite gelopen, waarbij zowel de arts-assistenten als een aantal specialisten aanwezig zijn. Tijdens deze visite ziet u ook de verpleegkundig specialist, co-assistenten en de verpleegkundige.

Het kan voorkomen dat u uw eigen behandelend specialist niet op de afdeling ziet. Indien nodig zult u na opname op de polikliniek bij uw eigen behandelaar komen.

Het IJsselland Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. U zult daarom tijdens de reguliere visites gezien worden door de arts-assistent en mogelijk ook een co-assistent. De arts-assistent is een volledig bevoegde basisarts, die nog in opleiding is tot medisch specialist. Een co-assistent werkt onder de begeleiding van een art-assistent, zij zijn in opleiding tot basisarts.

Verpleegkundig team

Het verpleegkundig team bestaat uit (oncologie)verpleegkundigen. Zij hebben een speciale opleiding gevolgd om patiënten met een oncologische aandoening te kunnen verplegen.

Naast deze verpleegkundigen zijn er 4 oncologieverpleegkundigen die ook zorgcoördinator zijn. Zij coördineren het werkproces op de afdelingen en zijn het aanspreekpunt voor teamleider, specialisten en verpleegkundigen.

U kunt met de zorgcoördinator in gesprek wanneer u een klacht heeft, wanneer u daar met de verpleegkundige niet uit komt.

Teamleider van de afdeling(en) oncologie is mw. R. Mattapersad. Indien u een klacht heeft waar u met de verpleegkundige en/of de zorgcoördinator niet uitkomt, kunt u een gesprek aanvragen met de teamleider.

Verpleegkundig specialisten en research verpleegkundige

Op afdeling C2 kunt u te maken krijgen met de verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met jarenlange verpleegkundige ervaring én een master studie in Advanced Nursing Practice, en is wettelijk bevoegd om een medische behandeling te starten. De verpleegkundig specialist werkt nauw samen met de oncoloog en het team van (oncologie)verpleegkundigen.

Binnen de oncologieafdeling werken twee verpleegkundig specialisten: mw. M.J. de Gier, mw. M. Kop en L. Laan (in opleiding).

Om te blijven ontwikkelen in behandelopties werkt het IJsselland Ziekenhuis ook mee aan wetenschappelijk onderzoek. De research verpleegkundige geeft ondersteuning bij de uitleg van de diverse studies. Ook helpt deze verpleegkundige bij de uitvoering van deze behandelingen die passen in de onderzoeksprofielen. U ziet de research verpleegkundige niet op de afdeling.