Oncologieafdeling

Het belangrijkste deel van de zorg wordt gegeven op de oncologie-afdeling. Deze afdeling bestaat uit een verpleegafdeling (A2-midden) en een dagbehandeling oncologie (B1).

Verpleegafdeling A2-midden

Op de verpleegafdeling A2-midden liggen patiënten met een oncologische aandoening. De reden van opname is uiteenlopend van analyse voor diagnostiek, tot behandeling van bijwerkingen naar aanleiding van een behandeling voor de oncologische ziekte.
Op de afdeling werken algemeen verpleegkundigen en oncologieverpleegkundigen. De verpleegkundigen worden dagelijks ingedeeld en zijn het aanspreekpunt voor u als patiënt.

Op de verpleegafdeling worden patiënten onderzocht, behandeld en begeleid door een team van  verschillende hulpverleners. Dit team bestaat uit specialisten, oncologieverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, diëtetiek, fysiotherapie, geestelijke verzorging, een psycholoog en maatschappelijk werk.

Multi disciplinair overleg (MDO)

Tijdens het MDO worden oncologische patiënten besproken en wordt er een advies gegeven over de behandeling. Het MDO bestaat uit diverse specialisten, waaronder de internist/oncoloog, chirurg, uroloog, longarts, radioloog, patholoog en de verpleegkundig specialist.

De verpleegafdeling bevindt zich op de A-vleugel, 2e verdieping (afdeling A2-midden), en is bereikbaar via telefoonnummer (010) 258 5482.

Afdeling B1 (dagbehandeling)

Op afdeling B1 worden zowel klinische als poliklinische behandelingen gegeven voor oncologische patiënten. Patiënten krijgen hier verschillende vormen van chemotherapie en immunotherapie toegediend voor diverse vormen van kanker. Ook krijgen patiënten hier bloedtransfusies, ontvangen ze medicatie via een infuus en voert de verpleegkundig specialist kleine medische verrichtingen, zoals ascitisdrainage, uit.

Wanneer u een meerdaagse chemokuur krijgt, wordt u opgenomen op afdeling B1, waarbij u - indien noodzakelijk - zult overnachten op afdeling A2-midden. U wordt hierover ingelicht door de (oncologie)verpleegkundige. 

Wanneer u poliklinisch behandeld wordt, komt u op afdeling B1. Op B1 werken oncologieverpleegkundigen en oncologieverpleegkundigen in opleiding. 

Op B1 kunt u zich melden bij de secretaresse, zij geeft aan de oncologieverpleegkundige door dat u er bent. Ook wanneer u voor een voorlichtingsgesprek komt, wordt u ontvangen op afdeling B1.

De afdeling voor dagbehandeling en klinische chemotherapie bevindt zich op de B-vleugel, 1e verdieping. De afdeling is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00 - 16.30 uur via telefoonnummer (010) 258 5484.