De Lastmeter

De Lastmeter is een instrument om psychosociale zorg bij kanker te screenen. Wij zullen u (een aantal keer tijdens uw behandeltraject) vragen de lastmeter in te vullen en daarover met u in gesprek gaan. 

Wat is de Lastmeter?

De Lastmeter is een lijst die bestaat uit een reeks vragen waarop met ja of nee geantwoord kan worden. De vragen gaan over vijf onderwerpen:

  • problemen op praktisch gebied;
  • problemen op sociaal gebied (gezin);
  • problemen op emotioneel gebied;
  • problemen op religieus/spiritueel gebied;
  • problemen op lichamelijk gebied.


Verder ziet men op de vragenlijst een thermometer. Het is de bedoeling dat de patiënt een cijfer geeft dat het beste samenvat hoeveel last men de afgelopen week (inclusief vandaag) heeft gehad op praktisch, sociaal, lichamelijk en emotioneel gebied.Waarom de Lastmeter invullen?

De diagnose kanker en daaropvolgende behandeling kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor patiënten en hun naasten. De meeste patiënten blijken goed in staat om dit te verwerken. Toch ervaart een aanzienlijk deel van alle patiënten (25-40%) veel last op lichamelijk, mentaal, sociaal of spiritueel gebied. Voor deze mensen kan doorverwijzing naar een zorgverlener die daarvoor is opgeleid, helpen.