Hoe werkt de afdeling Spoedeisende Hulp?

U bereikt de SEH als volgt: parkeer uw auto op het parkeerterrein bij het ziekenhuis. U vindt de SEH in bouwdeel C, routenummer 80.

Bij medische spoedgevallen kunt u zich direct melden bij de intercom van de SEH op het parkeerterrein.

Let op: op het parkeerterrein geldt betaald parkeren.

Registratie aan de balie

Bij aankomst op de SEH meldt u zich bij de secretaresse aan de balie. Zij noteert de noodzakelijke gegevens in de computer. Voor deze registratie heeft u een verzekerings- en identiteitsbewijs nodig.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp:

Naar de wachtkamer

Afhankelijk van uw klacht of letsel wordt u verwezen naar de wachtkamer of wordt u naar een behandelkamer gebracht. De volgorde van de behandeling van patiënten wordt met name bepaald door de urgentie van de klachten en niet door de volgorde van binnenkomst. Dit bepaalt dus ook uw wachttijd.

Patiënten die met de ambulance worden binnengebracht, komen via een andere ingang op de SEH en kunnen voor langere wachttijden zorgen.
Andere factoren die de wachttijd kunnen beïnvloeden, zijn:

  • de beschikbaarheid van de behandelkamer die voor uw behandeling nodig is;
  • de beschikbaarheid van onderzoeksafdelingen (b.v. röntgen);
  • de uitslagen van bloedonderzoeken duren minimaal een uur;
  • het advies vragen aan een andere arts. Deze werkt vaak op een andere afdeling en is daardoor niet altijd direct beschikbaar.

Wij streven ernaar u zo spoedig mogelijk te helpen. Wel vragen we uw begrip voor bovenstaande factoren.

Behandeling

Na het onderzoek door de arts en eventuele onderzoeksuitslagen bespreekt de arts de behandeling met u. De arts of een verpleegkundige zal de behandeling daarna uitvoeren.

Wanneer u voor uw klachten bent behandeld en weer naar huis mag, schrijft de arts een brief voor uw huisarts. Deze is hiermee op de hoogte van uw bezoek aan de SEH. Wanneer eventueel opnieuw klachten optreden, kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Indien nodig krijgt u bij ontslag een vervolgafspraak mee voor de polikliniek.

Eventuele opname

Wanneer na het onderzoek blijkt dat u moet worden opgenomen op een verpleegafdeling regelt de secretaresse dit met de afdeling opname. Soms kan het even duren voordat u bij de SEH wordt opgehaald.

Voor verdere informatie over opname in het ziekenhuis verwijzen we u naar het opnameboekje