Looptraining bij Claudiatio Intermittens

Claudicatio Intermittens is de medische term voor etalagebenen.

De slagaders in uw benen voeren te weinig zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaderen zijn vernauwd door verkalking. Hierdoor treden klachten op als een stekende, krampende pijn, vermoeidheid of een zwaar gevoel in de benen. Uit onderzoek is gebleken dat door het volgen van een looptrainingsprogramma onder supervisie van een fysiotherapeut goede resultaten te bereiken zijn. Belastende vaatoperaties of ingrepen, zoals een dotterbehandeling, kunnen zo worden voorkomen. 

Wat bereikt u met gesuperviseerde looptraining?

  • Vergroten van de maximale (pijnvrije) loopafstand te vergroten. Het lijkt tegenstrijdig, maar door zeer regelmatig de pijngrens op te zoeken wordt dit doel bereikt.
  • Verminderen van angst voor inspanning vanwege de pijn.
  • Verbeterd looppatroon. Om de pijnklachten te vermijden of te verminderen, gaan veel mensen op een inefficiënte manier lopen. Dit kost veel extra energie en zuurstof en kan blessures veroorzaken. De fysiotherapeut helpt bij het verbeteren van de looptechniek. Hierdoor ontstaat een afname van het zuurstofverbruik waardoor de pijnklachten verminderen en de loopafstand vergroot.
  • Leefstijlverbetering. Er is aandacht voor leefstijl om het risico op verdere problemen te verminderen,  zoals stoppen met roken, meer bewegen en gezonde voeding.
  • Vergroten van de algemene conditie.

Wie komen ervoor in aanmerking?

Als de vaatchirurg in het IJsselland Ziekenhuis de diagnose etalagebenen constateert, is de kans groot dat u wordt doorverwezen voor gesuperviseerde looptraining. Allereerst zult u een afspraak meekrijgen bij de fysiotherapeut in het IJsselland Ziekenhuis. Dan wordt er in overleg met u bepaald of de looptraining hier in het ziekenhuis of bij een particuliere praktijk bij u in de buurt zal worden gegeven (zorg waar het hoort). Dit is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder uw medische voorgeschiedenis.

Wat houdt de looptraining in?

Het programma in het IJsselland Ziekenhuis houdt in dat u in een trainingsgroepje terecht komt. Wel heeft iedereen een individueel behandeltraject. Het gehele traject duurt een jaar, maar zal in intensiteit sterk afnemen. Het volgende schema laat dit zien:

Fase

Week

Behandelfrequentie

Intake/Startfase

01-04

3 keer per week

Zelf-/trainingsfase

04-08

2 keer per week

Zelf-/trainingsfase

08-12

1 keer per week

Zelf-/trainingsfase

12-16

1 keer per 2 weken

Onderhoudsfase

24

Controle

Onderhoudsfase

36

Controle

Onderhoudsfase

48

Controle

Afsluiting

52

Controle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De training vindt plaats op de dinsdag en vrijdag om 11:30 en op woensdag 15:30. Als de intensiteit afneemt bepaalt u samen met de fysiotherapeut op welke dagen u gaat trainen. De training bestaat vooral uit lopen op de loopband. Maar dit kan worden uitgebreid met loopoefeningen in de oefenzaal, spierkrachtoefeningen en/of fietsen. Tevens is er zo nodig aandacht voor verandering van leefstijl.