Regels en afspraken over medisch-wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Naast behandeling van patiënten vindt in dit ziekenhuis ook wetenschappelijk onderzoek plaats. Wetenschappelijk onderzoek is onderzoek wat wordt gedaan om meer te weten te komen over een bepaalde behandeling, ziekte of het vaststellen hiervan.  

Medisch onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeker. Dit kan een arts (in opleiding) zijn of een wetenschapper. Al het onderzoek dat wordt gedaan moet vooraf worden goedgekeurd door een speciale commissie, de medisch-ethische toetsingscommissie.

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis worden verschillende medische gegevens verzameld. Dit kunnen bepaalde bloedwaarden zijn, een gewicht of een andere test of meting. Het kan zijn dat deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens blijven geheim en krijgen een code. Deze code is alleen toegankelijk voor de onderzoeker. Voor deze vorm van onderzoek wordt de patiënt niet op de hoogte gebracht. Indien u niet wenst dat uw gegevens voor dergelijk onderzoek worden gebruikt kunt u hier bezwaar tegen maken.

Er kan ook worden gevraagd of u als proefpersoon wilt meedoen aan een onderzoek. Proefpersoon zijn betekent dat u deelneemt aan een onderzoek. U komt dan bijvoorbeeld vaker op controle. Soms moet u een lijstje bijhouden. In dat geval krijgt u vooraf uitgebreide informatie over het medisch wetenschappelijk onderzoek waaraan u deelneemt, zowel mondeling als schriftelijk. Voor deze vorm van onderzoek zal altijd om uw toestemming worden gevraagd.

Rechten als proefpersoon

Aan wetenschappelijk onderzoek zijn verschillende regels verbonden. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Hieronder staan uw belangrijkste rechten.

Recht om zelf te beslissen

U beslist zelf u mee wil doen aan een onderzoek. Ook als u arts u vraagt mee te doen mag u altijd nee zeggen. Indien u niet wenst deel te nemen heeft dit vanzelfsprekend  geen nadelige gevolgen voor de behandeling.

Recht op informatie

De onderzoeker is verplicht om vooraf een gesprek met u te voeren over het onderzoek. Ook moet hij u schriftelijk informatie over het onderzoek geven. U mag altijd alle vragen stellen die bij u opkomen.

Recht op bedenktijd

Meestal hoeft u niet meteen te beslissen of u aan wetenschappelijk onderzoek meedoet. U hebt het recht om de informatie (thuis) rustig door te lezen. Soms moet u wel snel beslissen, bijvoorbeeld op de Spoedeisende Hulp.

Recht te stoppen met het onderzoek

U mag altijd zeggen dat u niet meer mee doet met het onderzoek. Ook als het onderzoek al is begonnen. U hoeft dan niet te vertellen waarom u wil stoppen. Indien u stopt heeft dat geen invloed op de behandeling die u voor het onderzoek kreeg.

Recht op bescherming van uw gegevens

Tijdens het onderzoek verzamelt de onderzoeker gegevens over u. Deze gegevens blijven geheimen en krijgen een code. Daarom komt u uw naam nooit tegen in het rapport over het onderzoek.

Lichaamstaal

Indien voor het onderzoek bloed, speeksel of ander lichaamsmateriaal wordt afgenomen wordt dit enkel gebruikt voor het onderzoek waar u toestemming voor hebt gegeven. Mocht de onderzoeker het materiaal later ook willen gebruiken voor een ander onderzoek dan moet de onderzoeker hier apart toestemming voor vragen.

Plichten als proefpersoon

Als proefpersoon dient u zich te houden aan de regels van het onderzoek. De regels van het onderzoek zijn voor elk onderzoek verschillend. Soms moet u elke dag op een vast tijdstip een pil innemen, of mag u voor een test niet eten en drinken. Voor de uitkomsten van het onderzoek is het belangrijk dat u zich aan de regels houdt.

Bron: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Medisch wetenschappelijk onderzoek- algemene informatie voor de proefpersoon.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/09/01/medisch-wetenschappelijk-onderzoek-algemene-informatie-voor-de-proefpersoon)

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u terecht bij de afdeling Patiëntenvoorlichting.
U vindt de balie Patiëntenvoorlichting in de hal van ons ziekenhuis, routenummer 89.
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.30 tot 16.30 uur, en vrijdag van 9.30-13.00 uur.
Tel.nr. (010) 258 5137