Wachttijden

In onderstaande tabel vindt u de toegangstijden per locatie: Capelle a/d IJssel, buitenpoli Rotterdam Nesselande, buitenpoli Krimpen aan den IJssel en Havenpolikliniek Rotterdam.

De toegangstijden die hieronder zijn weergegeven worden maandelijks opnieuw gemeten. Hierdoor is het mogelijk dat deze niet meer actueel zijn. Heeft u hier vragen over, kunt u altijd zorgdomein raadplegen en/of bij de betreffende afdeling informeren naar de actuele toegangstijd.

Chirurgie

  Hoofdlocatie - Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 6 - 14 2
Poliklinische afspraak vaatchirurgie 21 - 35 -
Afspraak mammapoli 6 - - 6
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) * - - -
Operatieve verwijdering borstkanker 19      
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 63      
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 15      
Galblaasverwijdering 21      
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) 110      
Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) *      
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD *      
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) *      
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) *      
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde) 24      
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar