De speciale aandachtsgebieden nader toegelicht

Alle chirurgen in het IJsselland Ziekenhuis zijn algemeen chirurg. Dat betekent dat zij een groot aantal algemene – en dus veel voorkomende – ingrepen uitvoeren. Daarbij gaat het om ingrepen als liesbreuken, heupfracturen en blindedarmoperaties.

Naast algemeen chirurg, zijn alle chirurgen ook gespecialiseerd in bepaalde aandachtsgebieden. Ze staan hieronder genoemd.

Chirurgische oncologie

Chirurgische oncologie  is die vorm van chirurgie die zich bezighoudt met de operatieve verwijdering van kanker in het algemeen. In nauw overleg met overige specialismen in de zorg voor patiënten met kanker (radiotherapie, internist-oncologen) wordt de chirurgie voor kanker van de borst, de huid en weke delen bedoeld alsmede kanker van buik en het spijsverteringskanaal.

Endoscopische chirurgie

Endoscopische chirurgie is minimaal invasieve chirurgie (dat wil zeggen via een veel kleinere snede), ook wel kijkoperatie genoemd. Deze vorm van chirurgie wordt toegepast bij onder meer galblaasoperaties, (blinde) darmoperaties, liesbreukoperaties, operaties van littekenbreuken, bijnieroperaties, miltoperaties en longoperaties.

Tevens wordt endoscopische chirurgie toegepast bij darmaandoeningen van zowel goedaardige als kwaadaardige aard.

Gastro-intestinale chirurgie

Gastro-intestinale chirurgie is de vorm van chirurgie die zich bezighoudt met de operatieve verwijdering van goedaardige afwijkingen van het spijsverteringskanaal. Te denken valt aan ontstekingen (ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, diverticulitis), maar ook aan verwijdering van goedaardige voorstadia van kanker en behandeling van aambeien en andere aandoeningen rondom de anus. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de maag-darm-lever arts.

Patiëntenfolders in de Folder WebApp:

Traumachirurgie

Trauma betekent verwonding; het gaat hierbij om operaties van letsel dat is veroorzaakt door ongevallen. Bijvoorbeeld botbreuken, kijkoperaties in de knie.

Lees bijvoorbeeld meer over het Opens internal link in current windowzorgprogramma `Gebroken heup.´

Hoofd-halschirurgie

Operaties voor aandoeningen in het hoofd-hals gebied. Bijvoorbeeld: schildklierafwijkingen, zowel goedaardige afwijkingen als schildklierkanker, bijschildklieroperaties, speekselklierafwijkingen.

Vaatchirurgie

Vaatchirurgie is chirurgie bij aandoening van de bloedvaten. Denk aan spataderoperaties (ook poliklinisch via VNUS), bypasschirurgie, aneurysmachirurgie (uitgezette slagader) en chirurgie bij halsslagadervernauwing.

Longchirurgie

Operaties voor aandoeningen van de longen, zoals longkanker en kijkoperaties bij bijvoorbeeld een ingeklapte long.

Chirurgie bij kinderen

Specifieke operaties zoals liesbreuken, navelbreuken en niet ingedaalde testes.

Proctologische chirurgie

Deze vorm van chirurgie behandelt aandoeningen van de anus en de endeldarm.

Mammachirurgie

Mammachirurgie betreft operaties van borstaandoeningen, zowel bij vrouwen als mannen.