Slokdarmkanker

Het aantal mensen met slokdarmkanker in Nederland neemt helaas toe. In 1990 waren er 813 nieuwe patiënten per jaar. In 2011 waren dit meer dan 2000 patiënten per jaar (bron: Integraal Kankercentrum Nederland).

Slokdarmkanker wordt vaak pas geconstateerd wanneer het in een verder gevorderd stadium is. Een operatie is dan niet meer mogelijk.

Bijna de helft van de patiënten komt wel in aanmerking voor een operatie. Een deel van de patiënten krijgt chemotherapie of een combinatie van chemotherapie en bestraling voorafgaand aan de operatie. Een klein deel van de patienten wordt direct geopereerd.

Afspraken in Nederland en in de regio

In Nederland is afgesproken dat een ziekenhuis minstens 20 slokdarmoperaties per jaar moet doen om er ervaring in te houden. Veel ziekenhuizen zijn ondertussen gestopt met de behandeling.

In deze regio voeren het Erasmus Medisch Centrum en het Maasstad ziekenhuis de operatie voor slokdarmkanker uit. Het IJsselland Ziekenhuis voerde de operatie uit tot 2016.

In het kader van de samenwerking met het Erasmus Medisch centrum is in 2016 afgesproken dat het IJsselland Ziekenhuis alle onderzoeken en overige behandelingen van slokdarmkanker blijft uitvoeren. Voorbeelden zijn de lokale (endoscopische) behandeling van voorstadia en het vroege stadium slokdarmkanker (Barrett behandelcentrum) en de chemotherapeutische behandeling. Alleen de operatie vindt niet meer plaats in het IJsselland Ziekenhuis, maar in het Erasmus Medisch Centrum.

Het behandelteam

Bij de behandeling van mensen met slokdarmkanker is de aanwezigheid van een behandelteam een belangrijke factor. De samenwerking tussen chirurgen, maag-, darm- en leverartsen, oncologen, intensivisten, radiologen, radiotherapeuten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en diëtisten is essentieel voor een goede afloop. Zowel het IJsselland Ziekenhuis als ook het Erasmus Medisch Centrum heeft een dergelijk team en beide teams werken zeer nauw samen om de zorg voor patiënten met slokdarmkanker zo goed mogelijk te laten zijn.