Physician assistant chirurgie

Wat is een physician assistent (PA)?

Een physician assistant (PA) is een medisch zorgprofessional, die op een zelfstandige en structurele wijze medische taken overneemt van een medisch specialist.

De PA werkt binnen het medisch domein en vervangt specialisme-breed de medisch specialist bij patiënten met veel voorkomende aandoeningen. De deskundigheid van de PA richt zich specifiek op een deelgebied of meerdere deelgebieden van de geneeskunde. Daarnaast heeft de PA een brede medische basiskennis.
De PA werkt op basis van de landelijke richtlijnen en standaarden van de medisch wetenschappelijke vereniging en de daarvan afgeleide protocollen, zoals die ook gelden voor de medisch specialist. Binnen deze kaders is de PA zelfstandig bevoegd voor het stellen van medische diagnoses en zelfstandig behandelen van patiënten.
In de dagelijkse praktijk kan de PA een beroep doen op intercollegiaal overleg en vakinhoudelijk advies van een medisch specialist.

mw. N.A. van Gils

Mw. N.A. van Gils is vanaf 2016 Physician Assistant in het IJsselland Ziekenhuis. Sinds 2000 is zij aan het IJsselland Ziekenhuis verbonden als HBO verpleegkundige. De zes jaar voordat zij PA werd, werkte zij als teamleider op de afdeling chirurgie.

Specialisatie
Algemene chirurgie

Aandachtsgebieden:

  • afdeling: medeverantwoordelijk voor opgenomen patiënten van de chirurgische units. Dit rouleert per half jaar.
  • poliklinisch en klinisch: echogeleid prikken van PICC lijnen en nazorg thuis en in de kliniek.
  • poliklinisch en klinisch: complexe buikwandbreuken.
  • poliklinisch: pré- en postoperatieve algemene chirurgie.

BIG-nummer: 
49055038881

Onderzoek
Vermijdbare heropnames na een laparoscopische cholecystectomie (pdf)