Klinische fysiotherapie voor kinderen

Kinderfysiotherapie kan (op indicatie) worden aangevraagd door de afdelingsarts of behandelend specialist bij kinderen die in het IJsselland Ziekenhuis zijn opgenomen.

Een bijzonder onderdeel is de fysiotherapeutische begeleiding van pasgeborenen met complexe problematiek, zoals (veel) te vroeg geboren kinderen, kinderen met een te laag geboortegewicht en kinderen met problemen rond de geboorte. Bij deze kinderen is het niet vanzelfsprekend dat alle voorwaarden voor optimaal bewegen aanwezig zijn. Samen met de verpleegkundigen begeleiden wij u en uw kind in de "gewone" activiteiten als vasthouden, voeden, aanraken, baden, kleden en de ontwikkeling van het bewegen en welbevinden van uw kind. 

Andere voorbeelden waarmee de kinderfysiotherapeut kan helpen:

  • leren lopen met krukken na een operatie
  • hulp bij het vrij maken van de ademweg, zoals bij luchtwegproblemen (ophoesten van slijm)
  • het in kaart brengen van motorische mogelijkheden als onderdeel van de diagnostiek van de kinderarts.

Verdere behandeling

Indien voortzetten van de behandeling na ontslag uit het ziekenhuis noodzakelijk is, wordt uw kind (in overleg met de ouder/voogd en verwijzend arts) doorverwezen naar de polikliniek kinderfysiotherapie van het IJsselland Ziekenhuis of naar een kinderfysiotherapeut in de woonomgeving.