Intensive Care (IC)

Op de Intensive Care (IC) liggen patiënten die intensieve bewaking en/of behandeling nodig hebben. De IC bevindt zich op afdeling D1 en heeft 8 bedden/kamers.

Waarom opname op de IC?

Op de IC worden patiënten opgenomen voor intensieve bewaking en/of behandeling. Dit is niet mogelijk op een algemene verpleegafdeling.
Op de IC worden hartslag, bloeddruk en ademhaling met behulp van de monitor bewaakt.

Intensieve bewaking kan nodig zijn bij:

  • Een grote of langdurige operatie
  • Als er kans bestaat op complicaties na een operatie
  • Als het nodig is tijdelijk een belangrijke orgaanfunctie van het lichaam (bijvoorbeeld de ademhaling) over te nemen
  • Bij ernstige infecties of ontstekingen
  • Bij ernstige intoxicaties (vergiftiging)/allergische reacties
  • Na een reanimatie

De gegevens van de monitor kunnen aan het bed van de patiënt worden afgelezen én op een centraal punt (de verpleegpost) worden afgelezen.

Intensieve behandeling

Mogelijke behandelingen op de IC zijn:

  • Beademing
  • Dialyse
  • Maatregelen om de bloeddruk te normaliseren
  • Behandeling bij ernstige infectie

De duur van het verblijf op de IC varieert en is afhankelijk van het ziekteverloop.

Evaluatie patiëntengegevens IC

De IC is aangesloten bij de Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie). Dit betekent dat de gegevens van patiënten anoniem vergeleken worden met die van andere Intensive Care Units in het land. Doel hiervan is om de kwaliteit van de IC-geneeskunde in Nederland te verbeteren.

Contactpersoon

Bij opname van een patiënt op de IC wordt u verzocht één contactpersoon aan te wijzen. Bij overplaatsing naar een andere afdeling en bij belangrijke veranderingen wordt deze contactpersoon telefonisch op de hoogte gebracht. De contactpersoon kan dan de overige familieleden, vrienden etc. informeren.

De contactpersoon kan ook zélf informatie vragen bij de verpleging. Voor telefonische informatie overdag graag bellen na 10 uur 's ochtends.
Het telefoonnummer van de IC is (010) 258 5426.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de IC: (010) 258 5426.

Patiëntenfolders in de Folder WebApp: