Samenwerking Intensive Care zorg in regio Rijnmond

De intensivisten van alle Intensive Care afdelingen in de regio Rijnmond hebben de handen ineen geslagen in het samenwerkingsverband ‘IC Rijnmond’.

Specialistische kennis op het gebied van intensive care (IC) wordt gebundeld, waardoor een patiënt de best passende zorg op de voor hem/haar beste plek krijgt.

Coördinatie in de regio

Door de samenwerking wordt dezelfde excellente zorg geboden op alle betrokken zorglocaties in de regio Rijnmond.
Er is onder andere bepaald welke IC-zorg plaatsvindt in het academische ziekenhuis en welke in de andere ziekenhuizen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de coördinatie rondom de plaatsing van patiënten.

Bij het samenwerkingsverband IC Rijnmond zijn betrokken: het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Havenziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Rivas, het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis. Het project wordt begeleid vanuit de stichting BeterKeten.

Stichting BeterKeten

In de stichting BeterKeten werken ziekenhuizen en professionals met elkaar samen zodat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg in de Rotterdamse regio naar een nóg hoger niveau getild wordt.
Het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis zijn de formele partners van de stichting BeterKeten, waarbij nauw samengewerkt wordt met de SRZ (Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen).
Op projectniveau participeren ook de andere ziekenhuizen uit de regio.

Foto:  (Medisch) managers IC afdelingen Regio Rijnmond (mei 2016)