Wie komt u tegen op de IC?

Het team dat op de IC werkt bestaat uit:

  • Een intensivist
  • Arts-assistenten van de intensivist
  • Andere specialisten
  • Gespecialiseerde verpleegkundigen IC/CCU
  • Verpleegkundigen in opleiding voor de IC/CCU
  • Gespecialiseerd verpleegkundigen IC/SEH

Zowel de artsen als verpleegkundigen werken in wisseldiensten. Het streven is dat één verpleegkundige zoveel mogelijk dezelfde patiënt verpleegt.

Op werkdagen komt de intensivist 2x per dag visite lopen. Elke middag vindt rond 13.00 uur overleg plaats tussen de verschillende specialisten, fysiotherapeut, diëtist, verpleegkundigen, chirurg, microbioloog en apotheker.
In het weekend bezoekt de dienstdoende specialist de patiënt 1x per dag.

Tijdens het verblijf op de IC is de intensivist eindverantwoordelijk. Bij de verpleegkundige kunt u - als u dat wenst - een afspraak maken voor een gesprek met de behandelend specialist of diens assistent.