Vasculaire Preventie Poli (Vaatpoli)

De Vasculaire Preventie Polikliniek biedt mensen met hart- en vaatziekten speciale begeleiding.

Het doel is om alle risico’s in kaart te brengen en een behandelplan op te stellen. Hiermee willen we nieuwe klachten en/of verergering van klachten voorkomen of verminderen.

Voor wie is deze polikliniek?

Op de eerste plaats is de polikliniek voor patiënten die al onder behandeling zijn van een arts als gevolg van hart- en vaataandoeningen.
Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een hartaanval, longembolie, herseninfarct of TIA hebben gehad of een vernauwing van een slagader in het been (etalagebeen) hebben.
De belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan hiervan zijn:

 • verhoogde bloeddruk,
 • hoog cholesterol,
 • suikerziekte (diabetes),
 • roken en
 • overgewicht.

Daarnaast is er ook plaats voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten maar deze nog nooit hebben gehad.
Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een familiair verhoogd cholesterol of veel hart- en vaatziekten in hun familie op jonge leeftijd.

De onderzoeken

Patiënten worden door de huisarts of medisch specialist verwezen en melden zich om half acht nuchter bij poli Interne Geneeskunde. Eerst worden natuurlijk de onderzoeken gedaan waarvoor de patiënt nuchter moet zijn. Daarna volgen het ontbijt en de overige onderzoeken. Het ziekenhuis zorgt voor koffie en thee.

Het onderzoeksprogramma op donderdagochtend omvat:

 • een uitgebreide vragenlijst,
 • onderzoek naar de lichamelijke conditie,
 • bloed- en urine onderzoek,
 • een ECG (hartfilmpje),
 • een bloeddrukmeting (gedurende één uur) en
 • uitgebreid vaatonderzoek.


Diagnose

De diagnose wordt in een ochtend gesteld. Er volgt eerst een gesprek met de vasculair verpleegkundige en vervolgens met de internist-vasculair geneeskundige.
Daarna kan de patiënt naar huis, voorzien van een gezonde dosis informatie en als dat nodig blijkt een behandelplan, medicatie en een vervolgafspraak.

Alle specialismen komen samen

Patiënten met hart- en vaatziekten worden afhankelijk van de klachten door verschillende specialisten gezien: de cardioloog, vaatchirurg, radioloog, internist, neuroloog, dermatoloog of de oogarts. In de loop van de tijd raken vaak meerdere disciplines betrokken.
Een internist-vasculair geneeskundige kan hierbij een soort coördinator zijn, die alle aanwezige risicofactoren in kaart brengt.
De behandelduur is maximaal zes maanden op de polikliniek, daarna volgt terugverwijzing naar de huisarts.

Opens internal link in current windowInformatie van de diabetespolikliniek

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: