IJsselland gecertificeerd voor darmkankerscreening

In januari 2014 is het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker officieel van start gegaan. Het IJsselland Ziekenhuis is één van de ziekenhuizen waar de darmkankerscreening plaatsvindt indien de uitslag van de ontlastingstest positief is.

De maag-, darm- en leverartsen en het MDL centrum zijn in het najaar van 2013 getoetst en volledig gecertificeerd voor het uitvoeren van colonoscopieën in het kader van het bevolkingsonderzoek.

In 2016 heeft het RIVM opnieuw een onderzoek verricht naar de werkwijze in het MDL centrum.
Het onderzoeksteam heeft een zeer positieve indruk opgedaan en spreekt van een MDL team dat enthousiast is en zich zichtbaar inzet voor kwaliteit en patiënttevredenheid.

Ook voor 2017 gaat ons maag-, darm- en levercentrum door met de uitvoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.