Radiotherapeut versterkt MDL zorg

Sinds medio 2013 verzorgt een radiotherapeut van het Erasmus MC een nieuw spreekuur radiotherapie bij (endel)darmkanker in het IJsselland Ziekenhuis. In een gecombineerd spreekuur kunnen de chirurg en de radiotherapeut samen beoordelen wat de optimale behandeling is.

Multi Disciplinair Overleg (MDO)

Aansluitend op het spreekuur neemt de radiotherapeut deel aan het MultiDisciplinaire Overleg (MDO). Hierin worden alle patiënten met kanker van het maag-, darm- en leverstelsel besproken.
Radiotherapie, chemoradiotherapie of een operatie kunnen op deze manier beter en sneller worden ingezet en wachttijden voor de behandeling nemen hiermee af. Patiënten hoeven minder vaak naar het ziekenhuis te komen en patiënten kunnen door het team gezamenlijk worden gezien en beoordeeld.