Medische psychologie

Ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting betekenen voor u als patiënt, maar ook voor uw omgeving.

In zo'n situatie kan uw medisch specialist u doorverwijzen naar de afdeling Medische Psychologie.

Bij psychische klachten

Kinderen, volwassenen en ouderen kunnen door een medisch specialist in ons ziekenhuis worden verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. De medisch specialist kiest hiervoor wanneer er sprake is van psychische klachten die samenhangen met lichamelijke problemen. Ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen namelijk een zware belasting betekenen voor u als patiënt, maar ook voor uw omgeving. Het kan moeilijk zijn om met het ziek zijn, de lichamelijke beperkingen en praktische en emotionele gevolgen om te gaan. Bij kinderen kunnen klachten en/of ziekte de normale ontwikkeling verstoren. Ter ondersteuning kan het zinvol zijn een psycholoog in te schakelen.

Bij cognitieve klachten

Daarnaast kunt u naar de Medische Psychologie worden verwezen wanneer er sprake is van cognitieve klachten, zoals geheugen of concentratieproblemen. Op de afdeling Medische Psychologie wordt vervolgens bekeken wat de juiste vervolgstappen zijn. In sommige gevallen wordt (neuro)psychologisch onderzoek gedaan, om nader in kaart te brengen wat er speelt en wat nodig is. In andere gevallen wordt een psychologische behandeling voorgesteld.

Wat doen we?

De afdeling Medische Psychologie houdt zich bezig met:

  • Psychologische behandeling bij lichamelijke klachten.
  • Neuropsychologisch onderzoek bij geheugen of concentratieklachten.
  • Behandeling bij het omgaan met angst en depressiviteit.
  • Consulten binnen en buiten het ziekenhuis op verzoek van uw medisch specialist.

Verwijzing

Voor verwijzing naar de medisch psycholoog heeft u een verwijsbrief nodig van uw medisch specialist. Dit kan bij psychische klachten die samenhangen met een medische aandoening en voor psychische aandoeningen die vallen onder de generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en voor de specialistische GGZ.