Psychologisch onderzoek

Een van de dingen waar de medisch psycholoog zich mee bezig houdt, is psychologisch onderzoek: neuropsychologisch onderzoek of persoonlijkheidsonderzoek.

Met dit onderzoek krijgen we een beter beeld van de persoonlijkheid en/of het intellectueel en cognitief functioneren. Na het onderzoek worden de testresultaten eerst uitgewerkt, waarna we deze met u bespreken. Aan de hand van de rapportage kunnen wij een gericht advies geven aan u en/of verwijzer.

Persoonlijkheidsonderzoek

Wat bedoelen we met persoonlijkheid? Persoonlijkheid is een verzamelnaam en bestaat uit iemands karaktertrekken, eigenschappen en gewoontes. Het is datgene wat je typeert en onderscheidt van alle andere mensen. Het doel van persoonlijkheidsonderzoek is een relatie te leggen tussen de klachten en de persoonlijkheid. Het persoonlijkheidsonderzoek bestaat uit één of meerdere gesprekken en het invullen van vragenlijsten. Onderwerpen die aan bod komen zijn uw levensloop, huidige situatie en klachten.

Intelligentie onderzoek

Bij het intelligentie-onderzoek berekenen we een intelligentiequotiënt (IQ). Het IQ geeft een globaal beeld van de cognitieve capaciteiten. Zowel de verbale als de praktische mogelijkheden worden in kaart gebracht, als ook het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid. Bij een intelligentie onderzoek beantwoordt u vragen en voert u verschillende taken uit. De duur van een onderzoek varieert van ongeveer anderhalf tot tweeëneenhalf uur.

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de hersenfuncties. Als het hersenfunctioneren is aangedaan, bekijken we welke gevolgen dit heeft voor de patiënt en de omgeving, op gebied van denken, emoties en gedrag. De psycholoog neemt hiervoor bij u een aantal tests af. Deze tests meten onder andere uw intelligentie, geheugen, aandacht en concentratie, werktempo, waarneming, taal en spraak, ruimtelijk inzicht en mogelijkheden om te plannen. Soms nemen we ook vragenlijsten af, die gaan over uw klachten, gevoelens en emoties.