Interne geneeskunde

Een internist is een medisch specialist, die vooral volwassenen behandelt. Het specialisme heet interne geneeskunde of inwendige geneeskunde.

De internist houdt zich bezig met het voorkomen, diagnosticeren (=herkennen en benoemen) en behandelen van ziekten van de inwendige organen. Deze omvatten onder andere acute ziekten, auto-immuun aandoeningen, bloedziekten, hart- en vaatziekten, infectieziekten, kanker, nierziekten, maag-, darm- en leverziekten, stofwisselingsstoornissen en ziekten die met hormonen te maken hebben.

Juist omdat het vakgebied zo breed is, hebben veel internisten zich gespecialiseerd in bepaalde aandoeningen (aandachtsgebieden). Internisten noemen zich daarom ook wel endocrinoloog, hematoloog, intensivist, oncoloog of vasculair geneeskundige.

Diagnose en behandeling

Het stellen van een diagnose bij klachten is vaak een hele puzzel. Hierbij vormen het verhaal van de patiënt en het lichamelijk onderzoek de belangrijkste aanknopingspunten. Soms zijn ook meer ingewikkelde onderzoeken nodig om achter de oorzaak van de klachten van de patiënt te komen. Bloed- en urineonderzoek zijn een belangrijk hulpmiddel om de diagnose te stellen. Bij verdenking op een aandoening van de buikorganen  worden bijvoorbeeld een echo gemaakt en bij het vermoeden van een longaandoening een röntgenfoto van de borstkas. 

Een internist opereert nooit, maar kan dat wel adviseren en doorverwijzen naar de chirurg. In de behandeling van ziekten kan de internist medicijnen of leefstijl veranderingen adviseren.

Behandelaar

Indien u moet worden opgenomen op één van onze afdelingen is uw hoofdbehandelaar de internist. Meestal wordt u op de afdeling gezien door een arts-assistent of zogenaamde zaalarts, die soms wel en soms niet in opleiding is tot medisch specialist. Deze arts werkt altijd onder supervisie van de internist. Er is dagelijks overleg met de internist. De arts-assistent is eerste aanspreekpunt voor al uw vragen. 

Binnen de vakgroep interne geneeskunde van het IJsselland Ziekenhuis zijn zeven internisten werkzaam. Allen met één van de volgende aandachtsgebieden (klik op de links voor meer informatie):

Ga naar de internisten voor meer informatie

Een afspraak maken

Wilt u een afspraak maken?
Op de pagina 'een afspraak maken' vindt u het telefoonnummer en de telefonische bereikbaarheid van de polikliniek Interne Geneeskunde.