Afdelings Informatiemap Kinderafdeling voor ouders

Uw kind is of wordt opgenomen op de kinderafdeling. U ontvangt de Afdelings Informatiemap Kinderafdeling

Via deze Afdelings Informatiemap laten wij u kennis maken met de dagelijkse gang van zaken op de afdeling. Deze informatie is belangrijk voor u en voor uw kind.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: