Functietesten op de kinderafdeling

U heeft een afspraak voor een functietest. Deze worden op speciale dagen op de kinderafdeling uitgevoerd, meestal op een donderdag. Van afdeling Opname hoort u wanneer en hoe laat u op de afdeling aanwezig moet zijn.

De functieverpleegkundige

Een speciaal opgeleide functieverpleegkundige begeleidt u en uw kind op die dag. Zij bereidt u en uw kind voor op wat er die dag gaat gebeuren, brengt het infuus in, zorgt voor bloedafname(s) en doet (indien van toepassing) de verpleegkundige controles. Ook is zij verantwoordelijk voor de administratieve verwerking van het afgenomen bloed en zorgt zij ervoor dat het bloed op de juiste wijze en tijd bij het laboratorium terecht komt.

Aan het einde van de functietest verwijdert de functieverpleegkundige het infuus. Tot slot maakt zij een belafspraak voor u met de behandelend kinderarts.

Verdovende zalf

Op beide handen en eventueel in de elleboogholte wordt een Emla-pleister of een Rapydan-pleister geplakt. In deze pleisters zit een zalf die ervoor zorgt dat de huid wordt verdoofd. De Emlazalf moet minimaal een uur intrekken, de Rapydan iets korter. Onder de 3 jaar wordt Emla gebruikt, vanaf 3 jaar Rapydan.

Uitleg medisch pedagogisch zorgverlener

De medisch pedagogisch zorgverlener of functieverpleegkundige legt aan u en uw kind uit hoe het infuus inbrengen in z'n werk gaat. Er wordt 1 keer een infuus ingebracht voor meerdere bloedafnames.

Ook overlegt de medisch pedagogisch zorgverlener met u met welk afleidingsmateriaal uw kind tijdens het infuus aanbrengen ondersteund wordt. Wij hebben hier goede ervaringen mee.

Inbrengen van het infuus

In de behandelkamer brengt de functieverpleegkundige het infuus in. Het infuus wordt afgeplakt met een pleister zodat dit goed blijft zitten. Soms wordt ter ondersteuning een (zacht) spalkje gebruikt.

Het infuus kan worden gebruikt om medicijnen toe te dienen en/of bloed af te nemen. 

De functietesten

Klik op onderstaande links voor meer informatie over de verschillende functietesten.