Dagverpleging voor kinderen

De dagverpleging voor kinderen is bedoeld voor kinderen die voor een kleine ingreep of onderzoek komen. Deze kinderen blijven een gedeelte van de dag op de kinderafdeling. Er zijn hiervoor 2 aparte kamers beschikbaar.

Een dagverplegingskamer is geschikt voor 4 kinderen. Elk 'bed' heeft een eigen kluisje voor kleding en waardevolle spullen. Verder hangt er boven elk bed een tablet waar de kinderen gebruik van kunnen maken. Ook is er ruimte op de kamer om te spelen en tegenover de dagverpleging is een kleine speelkamer.

Redenen van opname

Een kind kan op de dagverpleging worden opgenomen om de volgende redenen:

1. Voor een ingreep

De meest voorkomende ingrepen zijn:  

 • KNO: keelamandelen, neusamandelen, trommelvliesbuisjes
 • Chirurgie: liesbreuk, navelbreuk, besnijdenis (circumcisie), materiaal verwijderen (pennen ed.), spoedopname (bv. rechtzetten armfractuur onder narcose)
 • Urologie: besnijdenis (circumcisie)
 • Oogheelkunde: scheel zien (strabismus)
 • Plastische chirurgie: moedervlek verwijderen.

2. Voor een onderzoek

 • nucleaire scan (op afdeling Nucleaire Diagnostiek)
 • laxeren
 • bepaalde bloedafnames
 • blaasonderzoek (mictiecystogram)
 • CT-scan of MRI (meestal poliklinisch)
 • koemelkallergie test
 • functietesten.

3. Bloedafname

 

De voorbereiding

Wordt uw kind geopereerd, dan heeft u met uw kind het anesthesistenspreekuur bezocht. U weet dus wanneer uw kind nuchter moet zijn, hoe laat u op de afdeling moet komen en of er eventueel nog medicijnen ingenomen moeten worden. 

Wij adviseren u om samen met uw kind de narcosevoorlichting te bekijken.

Wat neemt u mee?
Zorg dat u een pyjama, knuffel en schone kleding voor uw kind meeneemt. Vergeet niet eventueel iets te eten of te drinken voor uzelf mee te nemen.

De dag zelf

1. Indien er sprake is van een operatie:

 • Half 8 aanwezig tenzij anders is afgesproken.
 • Kort gesprekje met de verpleegkundige of ziekenverzorgende. 
 • Pyjama aan.
 • Eventueel medicijnen innemen.
 • Als er even gewacht moet worden kan uw kind gebruik maken van een ipad en er zijn verschillende ruimtes om te spelen. Uw kind wordt geroepen wanneer het aan de beurt is. De kinderen gaan met bed naar de operatieafdeling. De volgorde wordt vooraf bepaald. 
 • Eén ouder gaat mee met de inleiding van de narcose en is er weer bij het wakker worden op de uitslaapkamer.
 • In de loop van de dag mag uw kind weer naar huis. Hoe laat is afhankelijk van de ingreep. In sommige gevallen komt er een arts langs. U krijgt in ieder geval instructies mee naar huis van de verpleegkundige of ziekenverzorgende.

2. Indien er sprake is van een onderzoek:

 • Op de afdeling krijgt u meer informatie over het betreffende onderzoek en wordt uw kind op zijn/haar niveau voorbereid door verpleegkundige of ziekenverzorgende en/of medisch pedagogisch zorgverlener.
 • De functieverpleegkundige of ziekenverzorgende zorgt voor de eventuele medische voorbereidingen.
 • Mocht er een infuus ingebracht moeten worden, dan wordt dit gedaan door de functieverpleegkundige of kinderarts.
 • Er is meestal extra ondersteuning tijdens onderzoeken (of bijvoorbeeld infuus inbrengen) door de medisch pedagogisch medewerker.
 • U krijgt bij ontslag een afspraak mee en u hoort wanneer eventuele uitslagen bekend zijn.

3. Indien er sprake is van een bloedafname onder begeleiding van de medisch pedagogisch zorgverlener:

 • Dit is mogelijk als het kind bijvoorbeeld een eerdere nare ervaring heeft gehad, erg angstig is of als het kind een speciale benadering nodig heeft. Er wordt ruim de tijd genoem om uw kind op haar/zijn gemak te stellen. Er wordt samen met de ouders (en eventueel het kind zelf) besproken wat de beste aanpak is.
 • Er wordt op de kinderafdeling alleen bloed afgenomen nadat de huid is verdoofd met een Emla- of Rapydanpleister. Verder werken we met afleidingsmateriaal, zodat we actief de focus van het bloed afnemen kunnen verleggen naar iets anders. Dit kan bijvoorbeeld een filmpje of een zoekboek zijn. De medisch pedagogische zorg gebruikt zoveel mogelijk 'comfort talk', dat wil zeggen geruststellende taal (bv. in plaats van bloed prikken = bloed afnemen). Er wordt geen bloed afgenomen onder dwang.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: