Dagverpleging voor kinderen

De dagverpleging voor kinderen is bedoeld voor kinderen die voor een kleine ingreep of onderzoek komen. Op de kinderafdeling is hiervoor een aparte dagverplegingskamer beschikbaar. Kinderen die voor één dag komen, worden hier verpleegd.

De dagverplegingskamer is geschikt voor 8 kinderen. De speelkamer ligt tegenover deze 8-persoonskamer.
Zijn er meer dan 8 kinderen op een dag, dan komen zij ergens anders op de kinderafdeling te liggen.

Redenen van opname

Een kind kan op de dagverpleging worden opgenomen om de volgende redenen:

1. Voor een ingreep.

De meest voorkomende ingrepen zijn:  

 • KNO: keelamandelen, neusamandelen, trommelvliesbuisjes
 • Chirurgie: liesbreuk, navelbreuk, besnijdenis (circumcisie), materiaal verwijderen (pennen ed.), spoedopname (bv. rechtzetten armfractuur onder narcose)
 • Urologie: besnijdenis (circumcisie)
 • Oogheelkunde: scheel zien (strabismus)
 • Plastische chirurgie: correctie afstaande oren, moedervlek verwijderen

2. Voor een onderzoek:

 • nucleaire scan (op afdeling Nucleaire Diagnostiek)
 • laxeren
 • bepaalde bloedafnames
 • blaasonderzoek (mictiecystogram)
 • CT-scan of MRI (meestal poliklinisch)

3. Observatie en advies pedagogische zorg

Bij bijvoorbeeld eetproblemen.
 

De voorbereiding

Wordt uw kind geopereerd, dan heeft u met uw kind het anesthesistenspreekuur bezocht en aansluitend de narcosevoorlichting. U weet dus wanneer uw kind nuchter moet zijn, hoe laat u op de afdeling moet komen en of er eventueel nog medicijnen ingenomen moeten worden. 

Wat neemt u mee?
Zorg dat u een pyjama, knuffel en schone kleding voor uw kind meeneemt. Vergeet niet eventueel iets te eten of te drinken voor uzelf mee te nemen.

De dag zelf

1. Indien er sprake is van een operatie:

 • Half 8 aanwezig tenzij anders is afgesproken.
 • Kort gesprekje met de verpleegkundige of ziekenverzorgende. 
 • Pyjama aan.
 • Eventueel medicijnen innemen.
 • Als er even gewacht moet worden, is de speelkamer vlakbij. Uw kind wordt geroepen wanneer het aan de beurt is. De kinderen gaan met bed naar de operatieafdeling. De volgorde wordt vooraf bepaald. 
 • Eén ouder gaat mee met de inleiding van de narcose en is er weer bij het wakker worden op de uitslaapkamer.
 • In de loop van de dag mag uw kind weer naar huis. Hoe laat is afhankelijk van de ingreep. In sommige gevallen komt er een arts langs. U krijgt in ieder geval instructies mee naar huis van de verpleegkundige of ziekenverzorgende.

2. Indien er sprake is van een onderzoek:

 • Op de afdeling krijgt u meer informatie over het betreffende onderzoek en wordt uw kind op zijn/haar niveau voorbereid door verpleegkundige of ziekenverzorgende en/of medisch pedagogisch zorgverlener.
 • De verpleegkundige of ziekenverzorgende zorgt voor de eventuele medische voorbereidingen en assisteert de arts.
 • Er is eventueel extra ondersteuning tijdens onderzoeken (of bijvoorbeeld infuus inbrengen) door de pedagogisch medewerker.
 • U krijgt bij ontslag een afspraak mee en u hoort wanneer eventuele uitslagen bekend zijn.

3. Indien er sprake is van observatie/advies pedagogische zorg:

 • De kinderarts of pedagogisch medewerker bespreekt vooraf met u wat u deze dag kunt verwachten. Het gaat vooral om baby's en pauters met eetproblemen.