WGBO bij kinderen

Op 1 april 1995 is de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) in werking getreden. In deze wet worden onder andere de rechten en plichten van patiënten en hulpverleners beschreven.

Deze folder is bedoeld om ouders en kinderen meer duidelijkheid te geven over informatieplicht en toestemmingsvereiste en hoe we hiermee in het IJsselland Ziekenhuis omgaan.

Klik op het plaatje hieronder om de tekst van de folder te lezen.