Narcosevoorlichting voor kind en ouder

Wanneer uw kind binnenkort geopereerd moet worden, adviseren wij u om samen met uw kind de narcosevoorlichting te bekijken. Als kinderen weten wat er gaat gebeuren zullen zij minder angst/stress ervaren.

Op de ochtend van de opname in het ziekenhuis is er weinig mogelijkheid om u en uw kind voor te lichten. De nadruk ligt dan op het verpleegkundig handelen. Daarom is het goed deze video van te voren te bekijken.

Narcose voorlichting infuus

Narcose voorlichting kapje