Gespecialiseerd verpleegkundigen

Naast uw neuroloog kunt u ook te maken krijgen met een gespecialiseerd verpleegkundige.

Een gespecialiseerd verpleegkundige is een verpleegkundige met een bijzondere specialisatie of een aandachtsgebied, zoals Parkinson, Multiple Sclerose of CVA/TIA. Een gespecialiseerd verpleegkundige geeft een patiënt uitgebreide voorlichting, extra aandacht en begeleiding.

Verpleegkundig spreekuur CVA

Wat kunt u van de CVA-verpleegkundige verwachten?

  • informatie en advies aan u en uw naasten
  • voorlichting en leefstijladvies
  • ondersteuning en begeleiding
  • zonodig doorverwijzing naar andere disciplines

Wij stellen samen met u een plan op om de kans op een nieuwe CVA/TIA te beperken. Denk hierbij o.a. aan leefstijladvies.

Verpleegkundig spreekuur Parkinson/MS

Wat kunt u van de Parkinson/MS-verpleegkundige verwachten?

  • voorlichting en advies aan u en uw partner/familieleden,
  • het in kaart brengen van mogelijke vragen of problemen die nu of in de toekomst kunnen voorkomen,
  • begeleiding en ondersteuning bij het 'accepteren' van de ziekte of met praktische problemen
  • adviezen met betrekking tot geschikte hulpmiddelen, therapeuten (fysiotherapie of logopedie), revalidatie of hulpverlenende instanties.

Wat verwachten wij van u?

Om de spreekuren zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij u het volgende mee te nemen:

  • uw actuele medicijnlijst (meegekregen uit het ziekenhuis of op te vragen bij uw huisarts of apotheek)

Wij adviseren u om niet alleen te komen, maar een familielid/naaste mee te nemen.

Bereikbaarheid

Zowel de CVA-verpleegkundige als de Parkinson/MS-verpleegkundige houden wekelijks spreekuur op de polikliniek neurologie. Doorverwijzing wordt geregeld via de neuroloog.