TIA-polikliniek

Bij een TIA (Trancient Ischemic Attack) is de bloedtoevoer naar de hersenen kort afgesloten. De hersenen krijgen hierdoor tijdelijk te weinig bloed.

Als u een TIA heeft gehad, is de kans dat u een beroerte (CVA) krijgt groter. De huisarts zal u doorverwijzen naar de TIA-polikliniek.

Werkwijze TIA-polikliniek

U wordt zo snel mogelijk op de polikliniek gezien (in principe binnen 24 uur). Hierna volgt vervolgonderzoek op de dagopname.

Tijdens deze opnamedag worden de volgende onderzoeken gedaan om de oorzaak van de TIA te kunnen achterhalen en een eventuele vervolgbehandeling te kunnen stellen.

  • CT-hersenen
  • duplexonderzoek (halsslagaders)
  • ECG
  • bloeddrukregistratie
  • laboratoriumonderzoek van het bloed

Na deze onderzoeken kunt u weer naar huis. De uitslag krijgt u in principe op dezelfde dag.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: