Stroke unit

De stroke unit is een onderdeel van de afdeling neurologie. Deze unit is speciaal gericht op patiënten in de acute fase van een beroerte (in het Engels: stroke).

Het doel is om de patiënt zo goed mogelijk te kunnen behandelen, de prognose voor herstel te verbeteren en sneller te verwijzen naar revalidatie.

De eerste dagen vindt een intensieve controle plaats. Verder krijgen u en uw naasten informatie en begeleiding. Samen met snelle revalidatie leidt dit tot een sneller en beter herstel.

Artsen, verpleging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en revalidatie werken hierbij nauw samen. Op de stroke unit zijn speciale neurologieverpleegkundigen werkzaam. 

Na twee dagen op de stroke unit vindt de behandeling verder plaats op de afdeling Neurologie. Binnen deze termijn wordt ook het vervolgtraject voor verdere revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis geïnventariseerd en indien nodig aangevraagd. Dit gaat via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Trombolyse

Met trombolyse wordt geprobeerd om de bloeddoorstroming in het getroffen hersengebied te herstellen en de schade te beperken. Dit gebeurt door via een infuus het medicijn Alteplase toe te dienen. Alteplase werkt bloedverdunnend en kan een bloedstolsel of bloedprop in de bloedvaten oplossen.

Bij trombolyse is het van groot belang dat de behandeling wordt gestart binnen 4,5 uur na het ontstaan van het herseninfarct. Hoe sneller met de behandeling wordt begonnen, des te beter de kans op herstel voor de patiënt.

Wie komt in aanmerking voor trombolyse?

Trombolyse kan niet bij iedere patiënt met een herseninfarct worden toegepast. De neuroloog op de Spoedeisende Hulp bepaalt of u wel of niet in aanmerking komt. De arts licht u/uw verwanten dan voor over de behandeling en de risico's.