Verpleegafdeling Neurologie

De verpleegafdeling bestaat uit 16 bedden, waarvan 6 bedden zijn gereserveerd voor de stroke unit.

Het verpleegkundig team bestaat uit verpleegkundigen die allemaal de specialisatie neurologie hebben gevolgd of deze opleiding gaan doen. Ook werken er MBO en HBO leerling-verpleegkundigen en stagiaires.

Binnen het team wordt nauw samengewerkt met diverse disciplines, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, transferverpleegkundigen, evenals met de revalidatiearts, psycholoog, maatschappelijk werker en geestelijk verzorgers.

Eén van de neurologen loopt visite op de afdeling. Dit hoeft niet de neuroloog te zijn die u heeft opgenomen. 

Multi Disciplinair Overleg (MDO)

Twee keer per week is er overleg met alle betrokken disciplines, het Multi Disciplinair Overleg (MDO). Tijdens dit overleg bespreken alle betrokken disciplines de patiënten, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen en te zorgen voor een goede afstemming onderling. De patiënt hoort tijdens de eerstvolgende visiteronde wat in het MDO is besproken. 

Familiegesprek

Wekelijks is er ruimte voor de patiënt en diens familie om de neuroloog te spreken tijdens het familiegesprek. U kunt hiervoor een afspraak maken met de verpleegkundige van de afdeling.

Ontslaggesprek

Op de dag van ontslag voert een verpleegkundige van de afdeling een zogenaamd 'ontslaggesprek' met u. Tijdens dit gesprek krijgt u de ontslagpapieren, zoals onder andere de medicatielijsten, en bespreekt de verpleegkundige deze met u. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen, zodat alles duidelijk is als u uit het ziekenhuis vertrekt.

Na ontslag

Als u een CVA heeft gehad en na de opname naar huis mag, wordt er contact met u opgenomen door een CVA-verpleegkundige van de thuiszorg, om te informeren of u een bezoek aan huis op prijs stelt. Mocht u dit niet willen, dan kunt u dit ook tijdens het ontslaggesprek aangeven.

Ook kunt u tot aan uw bezoek aan het verpleegkundig spreekuur of het contact met de CVA-verpleegkundige van de thuiszorg met eventuele vragen terecht bij een verpleegkundige van de stroke unit. U krijgt daarvoor een speciaal telefoonnummer mee bij ontslag.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: