Speciale spreekuren

Op de polikliniek Oogheelkunde worden speciale spreekuren voor oogcontrole georganiseerd, bijvoorbeeld voor patiënten met diabetes mellitus of glaucoom.

Diabetes oogpost

De Diabetes oogpost is een speciaal spreekuur voor oogcontrole bij patiënten met diabetes mellitus, die geen andere oogheelkundige afwijkingen of klachten hebben. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een oogcontrole door middel van foto's van het netvlies (fundusfoto's).

De allereerste oogcontrole in verband met diabetes mellitus wordt, na verwijzing van uw internist (of eventueel uw huisarts), uitgevoerd door de oogarts. De vervolgcontroles die iedere 1 tot 1,5 jaar worden uitgevoerd, vinden over het algemeen plaats op de diabetes oogpost en worden uitgevoerd door de optometrist.

Mochten er op de foto's veranderingen op het netvlies of andere oogheelkundige veranderingen te zien zijn, dan zal op een ander moment een vervolgafspraak bij de oogarts worden gepland. 

Op de diabetes oogpost wordt in de meeste gevallen géén gebruik gemaakt van oogdruppels die de pupillen verwijden. In enkele gevallen is het gebruik van deze oogdruppels echter wel nodig. Houdt u er dan rekening mee dat uw gezichtsvermogen door de verwijde pupillen verminderd kan zijn en u meer last heeft van zonlicht. We raden u dan ook in dat geval aan om niet zelf auto te rijden en altijd iemand mee te nemen naar de afspraak.

Glaucoompost

Een glaucoompost is een speciaal spreekuur voor oogcontrole bij patiënten met een verhoogd risico op glaucoom. Dit verhoogde risico komt doordat een verhoogde oogboldruk (oculaire hypertensie) is vastgesteld of door erfelijke belasting.

De oogarts beslist na onderzoek of de patiënt geschikt is voor een jaarlijkse controle bij de Glaucoompost.

Patiëntenfolders in de Folder WebApp: