Goede zorg na uw opname

Hoe gaat het na uw ziekenhuisopname verder?

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich daar van te voren zorgen over maakt. Al tijdens uw opname in het ziekenhuis praten we daar met u over. We vragen al aan het begin van uw opname wat u straks zelf kunt en of er familieleden, buren of vrienden zijn die u kunnen helpen.
Wanneer thuis meer zorg nodig is, regelen we dit vanuit het ziekenhuis via ons transferbureau.

Het transferbureau regelt nodige zorg thuis

Wanneer na uw ziekenhuisopname thuis meer zorg nodig is, regelen we dit vanuit het ziekenhuis via het transferbureau. Wanneer u verder moet herstellen kan het gaan om zorg in een zorghotel, verpleeghuis, revalidatieinstelling of om thuiszorg.

In contact met welzijnsorganisaties

Heeft u niet genoeg ondersteuning thuis of heeft u behoefte aan meer contact in de buurt, dan kunnen wij u in contact brengen met een van de welzijnsorganisaties in Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Rotterdam of Zuidplas. Zij kunnen ook de mantelzorger ondersteunen.

Lees meer over deze organisaties in de folder (zie onderaan deze pagina) of via de volgende links:

Inzetten van de 'Transmurale Zorgbrug'

Wanneer de ontslagdatum in zicht is benadert het ziekenhuis, indien nodig, de thuiszorg. Bij een selectie van patiënten kan de Transmurale Zorgbrug worden opgestart, naast de normale thuiszorg die nodig is.
De wijkverpleegkundige bezoekt de oudere binnen 48 uur na thuiskomst. Samen met de oudere en/of de familie wordt er een zorgbehandelplan opgesteld. Thuiszorgorganisaties Laurens, Aafje, De Zellingen, Lelie zorggroep, Humanitas en Vierstroom Zorg Thuis en het IJsselland Ziekenhuis hebben samen afspraken hierover gemaakt en deze regionale ‘Zorgbrug’ gebouwd.

Bij het volgende bezoek thuis na 2 weken kijkt de wijkverpleegkundige naar wat verder nodig is. De familie (mantelzorg) wordt altijd betrokken en de huisarts wordt natuurlijk op de hoogte gehouden. Zo nodig kan ook andere hulp, zoals ondersteuning door welzijn of maaltijdservice, ingezet worden door de Transmurale Zorgbrug.

Na 6 weken volgt een nieuw bezoek waarin de doelen worden geëvalueerd. Wanneer alle doelen zijn behaald, kan de Transmurale Zorgbrug worden afgesloten. Als de doelen nog niet zijn behaald, wordt er 12 weken na ontslag nog een bezoek ingepland. Daarna kan het bezoek nog 1x worden verlengd en wordt de Transmurale Zorgbrug afgesloten en overgedragen aan de huisarts.