Goede zorg na uw opname

Hoe gaat het na uw ziekenhuisopname verder?

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich daar van te voren zorgen over maakt. Al tijdens uw opname in het ziekenhuis praten we daar met u over. We vragen al aan het begin van uw opname wat u straks zelf kunt en of er familieleden, buren of vrienden zijn die u kunnen helpen.
Wanneer thuis meer zorg nodig is, regelen we dit vanuit het ziekenhuis via ons transferbureau.

Het transferbureau regelt nodige zorg thuis

Wanneer na uw ziekenhuisopname thuis meer zorg nodig is, regelen we dit vanuit het ziekenhuis via het transferbureau. Wanneer u verder moet herstellen kan het gaan om zorg in een zorghotel, verpleeghuis, revalidatieinstelling of om thuiszorg.

In contact met welzijnsorganisaties

Heeft u niet genoeg ondersteuning thuis of heeft u behoefte aan meer contact in de buurt, dan kunnen wij u in contact brengen met een van de welzijnsorganisaties in Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Rotterdam of Zuidplas. Zij kunnen ook de mantelzorger ondersteunen.

Lees meer over deze organisaties in de folder (zie onderaan deze pagina) of via de volgende links:

Inzetten van de 'Transmurale Zorgbrug'

Bij een (spoed)opname in het IJsselland Ziekenhuis vindt bij iemand die 70 jaar of ouder is een specifieke screening plaats om vast te stellen hoe kwetsbaar hij/zij is. Wanneer duidelijk is dat een patiënt kwetsbaar is wordt het geriatrieteam ingeschakeld. Het specialisme geriatrie richt zich op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijk. De geriater zorgt ervoor dat goede behandeling en begeleiding tijdens de opname in het ziekenhuis worden ingezet.

Wanneer de ontslagdatum in zicht is, benadert het ziekenhuis de thuiszorg. Eerst bezoekt de wijkverpleegkundige de kwetsbare oudere in het IJsselland Ziekenhuis. Thuiszorgorganisaties Laurens, Aafje, De Zellingen, Lelie zorggroep, Humanitas en Vierstroom Zorg Thuis en het IJsselland Ziekenhuis hebben samen afspraken hierover gemaakt en deze regionale ‘Zorgbrug’ gebouwd.

Binnen 48 uur na het ontslag uit het ziekenhuis vindt het eerste bezoek thuis plaats - waar mogelijk door dezelfde wijkverpleegkundige.
Bij het volgende bezoek thuis na 2 weken kijkt de wijkverpleegkundige naar wat verder nodig is. De familie (mantelzorg) wordt altijd betrokken en de huisarts wordt natuurlijk op de hoogte gehouden. Zo nodig wordt ook andere hulp, zoals ondersteuning door een welzijnsorganisatie, ingezet.