Een opname in het ziekenhuis begint met een goede screening

Als we een oudere patiënt in het ziekenhuis opnemen willen we graag goed weten wat er speelt en welke problemen er kunnen zijn. Wanneer u ouder bent, loopt u tijdens uw ziekenhuisopname extra risico op bijvoorbeeld in de war raken (delier), vallen, ondervoeding of het ontstaan van fysieke beperkingen.

"Voorkomen is beter dan genezen"

Wanneer we uw situatie goed in beeld hebben, kunnen we specifieke zorg inzetten om deze complicaties waar mogelijk te voorkomen of te verminderen. Op deze manier doen we er alles aan om achteruitgang in uw dagelijks leven na de ziekenhuisopname zo mogelijk te voorkomen.

Voor patiënten die ouder zijn dan 70 jaar gebruiken we een speciale 70+ vragenlijst. Deze lijst is door een landelijk expertteam van het Veiligheidsprogramma ‘Kwetsbare ouderen’ opgesteld. Aan het begin van uw opname neemt een verpleegkundige van de afdeling deze vragen met u door.

Waar nodig ondersteuning van een specialistisch ouderenteam

We kijken ook of u tijdens de ziekenhuisopname misschien baat heeft bij ondersteuning vanuit het specialistisch ouderenteam. Wij noemen dit het geriatrieteam.
Wij stellen u daarom  verschillende vragen, zoals:

  • Heeft u geheugenproblemen?
  • Heeft u in de afgelopen 24 uur hulp nodig gehad bij zelfzorg?
  • Zijn er bij een eerdere opname of ziekte periodes geweest waarin u in de war was?  

Het geriatrieteam bestaat uit een geriater, een geriatrisch verpleegkundige en een geriatrisch fysiotherapeut. Samen met huisartsen en andere instellingen werkt het team continu aan een goede afstemming en coördinatie van de brede zorg rondom ouderen. Het specialisme geriatrie is speciaal gericht op ouderen die meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben. De geriater ondersteunt alle specialismen in het ziekenhuis op het gebied van ouderenzorg.

Wij letten goed op uw medicijnen

Voor veel mensen geldt dat zij meerdere medicijnen tegelijk gebruiken. Daarom houden wij uw medicatiegebruik tijdens de opname nauwkeurig in de gaten. Bij uw ontslag informeren wij, indien u daar toestemming voor hebt gegeven, niet alleen uw huisarts maar ook uw apotheek wanneer medicijnen veranderd zijn.

Voor het ontslag uit het ziekenhuis komt een apothekersassistent van de ziekenhuisapotheek bij u langs om de medicatie die u thuis gaat gebruiken met u te bespreken.
Het is mogelijk om uw medicijnen voor thuis meteen bij de poliklinische apotheek in het IJsselland Ziekenhuis op te halen. Soms is het mogelijk dat deze medicijnen aan bed worden geleverd.  

Meer informatie:  ziekenhuisapotheek en medicijnen

Goed en lekker eten in het ziekenhuis

Het is belangrijk om tijdens de opname in het ziekenhuis goed te eten omdat dit bijdraagt aan uw gezondheid en herstel. We zorgen daarom graag voor gezond en lekker eten. In het IJsselland Ziekenhuis bieden we onze patiënten een à la carte menu en dat wordt enorm gewaardeerd.

Bij uw opname ontvangt u een menukaart met een totaaloverzicht van het weekassortiment. Op deze menukaart staan alle gerechten die u kunt kiezen tijdens het ontbijt, de lunch, de warme maaltijd én ook tussendoor. De voedingsassistent op de verpleegafdeling kan u bij de keuze helpen.
Wanneer u een risico op ondervoeding heeft, wordt de diëtist in het ziekenhuis vanzelfsprekend  ingeschakeld.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: